Terminy wywozu odpadów, informacja o jakości powietrza

Wywóz odpadów II kw. 2023r

terminy wywozu odpadów z Tyńca Małego


Informacja o tynieckiej bibliotece i trzydniowa prognoza dla Tyńca Małego

Biblioteka w Tyńcu Małym

Biblioteka w Tyńcu Małym
Tyniec Mały, ul. Domasławska 10
Kontakt: tel. 884 621 000
    Strona internetowa biblioteki tynieckiej
e-mail: bibliotekatyniecmaly@kultura-kobierzyce.pl

Dzień tygodnia Godziny otwarcia
poniedziałek 09:00 – 17:00
wtorek 09:00 – 17:00
środa 11:00 – 19:00
czwartek 09:00 – 17:00
piątek biblioteka nieczynna

Prognoza dla Tyńca wg FANIPOGODY.PL :Tyniecki, majowy koncert z okazji Dnia Matki - 28 maja 2023r

Plakat koncerty z okazji Dnia Matki - 28 maja 2023rLikwidacja "kopciuchów"w Gminie Kobierzyce

Zdjęcie dawki jodku potasu

Rośnie liczba likwidowanych kopciuchów. Tylko w tym roku zawarto ponad 200 umów o dofinansowanie na wymianę kotła, a z mapy Gminy Kobierzyce zniknęło kolejnych 80 nieekologicznych pieców.
Wszystko w ramach programów Czyste Powietrze i gminnego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE). Czyste Powietrze to kompleksowy program umożliwiający uzyskanie dofinansowania na wymianę starych, nieefektywnych kotłów na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła. Dotacje przyznawane są także na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych domów jednorodzinnych.
Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. – Pomocy w wypełnieniu wniosku i późniejszym rozliczeniu dotacji udziela konsultant działający w znajdującym się w siedzibie urzędu, gminnym punkcie konsultacyjno-informacyjnym – mówi Beata Haziak z Referatu Inwestycji Nieruchomości i Środowiska UG Kobierzyce – Od początku roku na blisko 220 wniosków o dofinansowanie wymiany pieca, zawarto ponad 170 umów. Kwota wypłaconej do tej pory dotacji to blisko 930 tysięcy zł.
Program Czyste Powietrze łączy się z innymi programami dofinansowującymi wymianę kopciuchów na ekologiczne źródła ogrzewania. Jednym z nich jest Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzyce PONE, w ramach którego od roku 2017 udało się zlikwidować 816 "kopciuch", a kwota dofinansowania wyniosła ponad 6 650 000 zł. – Jedną z barier powstrzymującą przed wymianą "kopciucha" jest koszt nowego urządzenia. W Gminie Kobierzyce wspieramy mieszkańców, oferując program dofinansowania do wymiany nieekologicznych pieców. Dotacja na taką wymianę to nawet kilkanaście tysięcy złotych – mówi Piotr Kopeć, Zastępca Wójta Gminy Kobierzyce – Każdy zlikwidowany "kopciuch" jest wartością dla środowiska i zdrowia mieszkańców. Dzięki gminnemu programowi PONE wymieniając stary piec na pompę ciepła typu powietrze-woda można otrzymać do 17 tysięcy złotych dotacji. Kwota dofinansowania dla pozostałych niskoemisyjnych źródeł, takich jak np.: ogrzewanie gazowe, elektryczne, kotły na biomasę, to 12 tysięcy złotych.
O dopłatę do wymiany pieca mogą ubiegać się właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz wspólnoty mieszkaniowe. Wnioski można składać przez cały rok.

autorka notatki: Gracjana Rutkowska

(Informacje pochodzą z Biuletynu Samorządowego Gminy Kobierzyce - marzec 2023r)

Rekrutacja gminna do szkół, przedszkoli.

znak wypunktowania treści    Rekrutacja do gminnych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 prowadzona będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
Szczegółowa instrukcja wypełniania wniosku oraz wykaz dokumentów będą dostępne na stronie internetowej systemu rekrutacji.

znak wypunktowania treści    O dostępie do systemu elektronicznej rekrutacji poinformujemy Państwa poprzez stronę internetową Gminy Kobierzyce oraz w placówkach przedszkolnych i szkołach podstawowych.

https://www.ugk.pl/rekrutacja-do-szkol-i-przedszkoli

"Twój Lekarz" zaprasza do nowej Przychodni Diabetologicznej

Przebudowana droga z Tyńca Małego do Domasławia

Cukrzyca jest według ekspertów największą niezakaźną pandemią w historii ludzkości. Na całym świecie cierpi na tę chorobę około 400 milionów ludzi. W Polsce zdiagnozowaną ją u niespełna 3 milionów osób. Specjaliści szacują jednak, że ponad 1,5 miliona dorosłych Polaków żyje z cukrzycą bez jej rozpoznania. Tymczasem długotrwale utrzymujący się wysoki poziom cukru we krwi powoduje uszkodzenia wielu narządów, w tym serca i naczyń krwionośnych, nerek, nerwów i oczu.

Zapobieganie cukrzycy i jej groźnym skutkom jest jednym z priorytetów w działalności NZOZ Twój Lekarz. Z początkiem 2023 roku w sieci powstała nowa PORADNIA DIABETOLOGICZNA. To efekt kontraktu podpisanego z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dorośli pacjenci wymagający konsultacji diabetologicznych i posiadający skierowania od lekarza pierwszego kontaktu, mogą rejestrować się na wizyty refundowane przez NFZ korzystając z INFOLINII 71 311 12 36

Nowa poradnia mieści się w Przychodni Twój Lekarz przy ulicy Gagarina 110 we Wrocławiu. W każdy wtorek od godziny 8:30 do 13:30 pacjentów przyjmuje tam dr Agnieszka Szczytkowska – specjalistka chorób wewnętrznych i diabetologii.

( WO, 30.01.2023r)

Zmiany w opłatach za wywóz śmieci

Informacja o podwyżce za wywóz odpadów

Od stycznia 2023 r. miesięczna stawka za wywóz śmieci w Gminie Kobierzyce wzrosła z 29 zł do 41 zł za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość. Powodem podwyżki jest radykalne podnoszenie cen przez firmy, które zajmują się odbieraniem odpadów. To efekt wzrostu kosztów odbioru, transportu i składowania odpadów, na który złożyły się m.in. podwyżki cen paliw i energii, a także sytuacja na rynku surowców wtórnych.

Podnoszenie opłat mieszkańcom to zawsze ostateczność, jednak uzyskana w przetargu najkorzystniejsza oferta jest wyższa aż o ok. 85% za tonę odebranych i zagospodarowanych odpadów. Nawet podniesienie opłaty za odpady komunalne nie pokryje wszystkich kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu. Do gospodarki odpadami gmina dopłaci z budżetu nawet kilka milionów złotych. Oznacza to mniej pieniędzy na inne zadania. Mieszkańcy nadal mogą korzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ulga z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi 2 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej. Z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny ulga wynosi 1 zł za każdego członka rodziny wielodzietnej.

W przypadku chęci skorzystania z ulgi, właściciel nieruchomości, który jeszcze z ulgi nie korzysta, jest zobowiązany złożyć korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nową deklarację lub jej korektę, należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiła ulga. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła ulga. Deklarację można złożyć przez e-puap, tradycyjnie pocztą lub w Urzędzie Gminy Kobierzyce.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmienia terminu i sposobu płatności. Opłatę za wywóz odpadów komunalnych należy wpłacać w terminie do 10-tego każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który dokonywana jest płatność, na indywidualny numer rachunku bankowego, który nie uległ zmianie. Oznacza to, że opłatę w podwyższonej wysokości należy wnosić począwszy od opłaty za styczeń, w terminie do 10 lutego 2023r. i dalej odpowiednio w kolejnych miesiącach.

( DODANO: 2023-01-12 I AUTOR: Admin UGK - P.E )

Jeżeli interesuje cię, jak rosły koszty budowy domu na przestrzeni ostatnich lat, zobacz dane na poniższym wykresie


Wykres kosztów budowy domu w latach 2017-2023

Koszt budowy domu - kalkulator. Jak wycenić gotowy projekt domu jednorodzinnego?

Sprawdzenie, wycena kosztorysowa budowy domu w obecych cenach materiałów budowlanych, do samodzielnego przeliczenia na portalu :

https://kb.pl/budowa/

Informacja o Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pełczycach ( gmina Kobierzyce )


Ilustracja o punkcie odbioru odpadów w Pełczycach

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, gdzie mieszkańcy Gminy Kobierzyce mogą nieodpłatnie pozbyć się różnego rodzaju odpadów komunalnych.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się przy ul. Czystej w Pełczycach, 55-040 Kobierzyce (obok oczyszczalni ścieków).

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmowane są odpady komunalne oraz inne odpady z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku.

1. Przyjęcia odpadów, dostarczonych przez mieszkańca lub właściciela nieruchomości, dokonuje upoważniony pracownik obsługujący PSZOK.
2. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia, itp.
3. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika Punktu.

4. Obowiązujące godziny pracy punktu:
- od wtorku do piątku od 12.00 do 18.00
- w soboty od 9.00 do 16.00


Nr kontaktowy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 538 899 670, pełniącego również funkcję Biura Obsługi Klienta firmy ALBA.
5. W PSZOK-u przyjmowane są odpady komunalne tylko od mieszkańców gminy Kobierzyce.
6. Odpady dostarczone do PSZOK-u muszą być posegregowane.
7. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.
8. Odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania powinny posiadać etykiety i nie powinny być uszkodzone.

Ograniczenie zużycia energii

Nagłówek akapitu mówiącego o ograniczeniach zużycia energii

Brak świątecznej iluminacji, budynki podświetlone krócej lub wcale, ograniczenia oświetlenia obiektów sportowych – rząd nałożył na samorządy obowiązek zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o 10%. Zgodnie z ustawą przymusowe oszczędzanie w całym kraju zaczyna się od 1 grudnia i potrwa do końca przyszłego roku.

Światowy kryzys energetyczny i sytuacja geopolityczna, wszystko to sprawiło, że horrendalnie wzrosły ceny prądu. Nałożony przez rząd obowiązek ograniczenia zużycia energii o 10 procent ma być liczony w stosunku do średniej z lat 2018/19. Gmina Kobierzyce od lat inwestuje w nowoczesne rozwiązania energooszczędne, dlatego nagłe zmniejszenie zużycia nie jest możliwe bez pewnych ograniczeń.

Aby oszczędzić, władze gminy zdecydowały, że oświetlenie świetlic i budynków szkolnych po godzinach pracy zostanie ograniczone do niezbędnego minimum. Całkowicie wyłączone zostaną latarnie w kobierzyckim parku. Krócej będą działały lampy na placach zabaw, w obiektach sportowych oraz na cmentarzach. W związku z wysokim zużyciem energii od stycznia planowane jest ograniczenie wynajmu świetlic.

Na ulicach, ze względów bezpieczeństwa, oświetlone pozostaną obszary newralgiczne, takie jak główne ciągi komunikacyjne czy przejścia dla pieszych. Tam gdzie będzie to możliwe zmniejszona zostanie moc natężenia oświetlenia drogowego, a w miejscach o niewielkim natężeniu ruchu niektóre latarnie zostaną całkowicie wyłączone. Oficjalnie zrezygnowano także z iluminacji świątecznej ulic. W tym roku nie zobaczymy jej nawet na choince, która stanie przed urzędem gminy. Symboliczny świąteczny akcent pojawi się jedynie przed Kobierzyckim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Sam urząd nocą też nie będzie podświetlony.

   Urząd Gminy Kobierzyce ( 01 grudnia 2022r )

STOP paleniu odpadami !

Tekst wprowadzający i grafika pochodzą z portalu informacyjnego programu "Czyste powietrze".

"Dym z przestarzałych pieców i kotłów to trująca mieszanka wybuchowa. Zawiera substancje szkodliwe dla naszego zdrowia i życia, powodujące zarówno doraźne dolegliwości, jak i Poważne schorzenia. Zagrożeni są wszyscy. Nawet ci, którzy jeszcze nie przyszli na świat: smog zagraża zdrowiu płodu.

Każdego roku z powodu zanieczyszczonego powietrza umiera aż 45 tysięcy osób w naszym kraju.

To tak jakby stracić średniej wielkości miasto! Wybierając program Czyste Powietrze, wybierasz zdrowie i życie."


   Grafika dotycząca szkodliwości palenia odpadami

Dużo ciekawych informacji dotyczących smogu, niskiej emisji, szkodliwości palenia odpadami, paliwami niskiej jakości jakim jest na przykład WĘGIEL BRUNATNY, znajduje się w zakładce "Edukacja", do której prowadzi poniższy link:

znak wypunktowania treści    Czym jest smog ?

znak wypunktowania treści    Czym jest węgiel brunatny ?

Zimą spalał 3,5 tony ekogroszku.

Grafika przedstawiająca koszty ekogroszku lub wykorzystania fotowoltaiki i pompy ciepła W zmieniających się szybko i nieodwracalnie sposobach ogrzewania domów i wytwarzania ciepłej wody, w których decydującą rolę odgrywają CENY ZAKUPU i dostępność paliw, należy przeanalizować zachodzące zmiany technologiczne w dziedzinie pozyskiwania i wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych.

Zamiast palenia gazem ziemnym, gazem skroplonym, węglem kamiennym, brunatnym, ekogroszkiem, drewnem, pelletem, itp, następuje przejście na energię fotowoltaiczną, energię wiatru, energię efektu termodynamicznego w powietrznych lub gruntowych pompach ciepła.

Pompa ciepła jest urządzeniem transportującym CIEPŁO z jednego miejsca do drugiego. Sprawność pompy cieplnej jest na poziomie sięgającym 300-500%, czyli przy dostarczeniu do pompy 1kWh, pompa dostarczy do punktu grzewczego energię 3-5kWh.

W popularnym portalu internetowym, czyli www.smoglab.pl, opisane jest zastąpienie spalania ekogroszku, przez instalację fotowoltaiczną i pompę ciepła.

"Studium przypadku z Gierałtowic"

autor: Sebastian Medoń, źródło: https://smoglab.pl/ekogroszek-kontra-pompa-ciepla/ , data publikacji: 25 października 2022r.


"Pan Łukasz z Gierałtowic zlikwidował kocioł na ekogroszek, a zainstalował pompę ciepła, którą wspomaga fotowoltaika. Roczny koszt ogrzewania jest teraz znacznie niższy. Jak wylicza Gierałtowicki Alarm Smogowy, przy obecnych cenach węgla nawet i bez własnej elektrowni słonecznej Pan Łukasz wyszedłby „na plus”. Po Nowym Roku na niekorzyść pomp ciepła bez fotowoltaiki mogą jednak działać zapowiadane podwyżki cen energii. Gierałtowicki Alarm Smogowy opublikował na swoich stronach studium przypadku, dotyczące wymiany urządzenia grzewczego na pompę ciepła. W domu Pana Łukasza, który udostępnił aktywistom szczegółowe informacje związane z ogrzewaniem, urządzenie to zastąpiło kocioł opalany ekogroszkiem. Budynek posiada także instalację fotowoltaiczną, co pozwala na kilkanaście razy niższe koszty ogrzewania niż wcześniej. W zeszłym roku było to niespełna 180 złotych, przy czym wcześniej Pan Łukasz spalał 3,5 tony ekogroszku na sezon. We wrześniu 2022 roku byłby to wydatek przynajmniej blisko 6,2 tys. złotych.
Co w sytuacji podwyżek cen energii od 2023 roku?
Dalsza opłacalność ekonomiczna postawienia na pompę ciepła zależeć będzie od cen energii elektrycznej w Polsce. Jeśli nie korzystamy równocześnie z fotowoltaiki, jesteśmy bardziej zależni od wahań w tym zakresie. "

Artykuł ze SMOGLAB ze szczegółami rozwiązań systemowych użytych przez p. Łukasza z Gierałtowic, do przeczytania po naciśnięciu poniższego linku :

znak wypunktowania treści    Zimą spalał 3,5 tony ekogroszku.