Segregacja odpadów

Wschody i zachody Słońca

Tyniec Mały - prognoza pogody i informacja o jakości powietrza

Prognoza wg FANIPOGODY.PL :


Terminarz wywozu odpadów i godziny otwarcia biblioteki tynieckiej

Wywóz odpadów III kw. 2024r


terminy wywozu odpadów z Tyńca Małego


terminy wywozu odpadów z Tyńca Małego


Biblioteka w Tyńcu Małym

Biblioteka w Tyńcu Małym
Tyniec Mały, ul. Domasławska 10
Kontakt: tel. 884 621 000
Strona internetowa biblioteki tynieckiej

Dzień tygodnia Godziny otwarcia
poniedziałek nieczynna
wtorek 09:00 – 17:00
środa 10:00 – 18:00
czwartek 09:00 – 17:00
piątek 10:00-18:00

Wschody i zachody Słońca w Tyńcu Małym w lipcu 2024r

Grafika z godzinami wschodów i zachodów Słońca w Tyńcu Małym w lutym 2024r

Poprawna segregacja odpadów komunalnych

Ilustracja dotycząca segregacji śmieci komunalnych Drodzy Mieszkańcy!

Udział odpadów zmieszanych w 2023r. to aż 46% wszystkich odebranych odpadów. W odpadach zmieszanych znajduje się nadal dużo odpadów, które powinny zostać prawidłowo posegregowane do pojemników na tworzywa i metale sztuczne, papier, szkło oraz bioodpady kuchenne. Chcąc przybliżyć Państwu problem związany z błędną segregacją odpadów zmieszanych poniżej prezentujemy film wykonawcy, który na terenie naszej gminy odbiera odpady komunalne- firmy WPO ALBA S.A. Pokazano w nim jak mało możemy wygenerować odpadów zmieszanych przy dobrej segregacji.
Przypominamy, że bioodpady z kuchni to m.in.: obierki po owocach i warzywach, skorupki jajek, fusy po kawie i herbacie.

Zachęcamy do obejrzenia, krótkiego filmu.

https://www.youtube.com/watch?v=XU1OKbB1X5g

DODANO: 2024-07-04     AUTOR: Admin UGK - P.EUlotka ze wskazówkmi segregacji odpadów

"Karta mieszkańca" Gminy KobierzyceGrafika ilustracyjna związana z kartą mieszkańca gminy KobierzyceJuż wkrótce mieszkańcy będą mogli korzystać z systemu zniżek i uprawnień oferowanych przez Gminę oraz partnerów programu.

Kobierzycka Karta Mieszkańca wydawana będzie bezpłatnie i bezterminowo. Otrzymać ją będzie mógł każdy mieszkaniec spełniający co najmniej jeden z warunków:
a) zameldowanie w gminie Kobierzyce na pobyt stały,
b) zameldowanie w gminie Kobierzyce na pobyt czasowy i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu, ul. Czesława Klimasa 34,
c) rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu ze wskazaniem miejsca zamieszkania na terenie gminy Kobierzyce.

Do korzystania z programu uprawnione będą także dzieci oraz młodzież ucząca się do ukończenia 25 roku życia.

Karta mieszkańca dostępna będzie zarówno w formie elektronicznej jak i tradycyjnej, plastikowej. Żeby ją otrzymać trzeba będzie przejść przez prosty proces rejestracji online i pobrać aplikację na telefon.
Można też będzie złożyć wniosek papierowy bezpośrednio w Urzędzie lub wysłać pocztą.

DODANO: 2024-03-21     AUTOR: Admin UGK - P.E

NABÓR WNIOSKÓW O DOTACJĘ NA INWESTYCJE - WYMIANA PIECA


ZARZĄD POWIATU WROCŁAWSKIEGO ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych w 2024 roku na inwestycje z zakresu ochrony środowiska

I. Dotacja ma na celu poprawę stanu środowiska z uwzględnieniem zmniejszenia emisji gazów i pyłów do atmosfery, racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska oraz propagowanie wśród mieszkańców powiatu wrocławskiego stosowania odnawialnych źródeł energii.

1. Zasady udzielenia dotacji celowych z budżetu Powiatu Wrocławskiego określa Uchwała Nr XV/148/20 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 04 czerwca 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r. poz. 3797) zmieniona Uchwałą nr XIX/209/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 22 kwietnia 2021 (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r. poz. 2123), Uchwałą Nr XXII/254/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r. poz. 6258) oraz Uchwałą Nr XXVII/323/22 z dnia 14 grudnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2022 r. poz. 6516).

2. Dotacje są przeznaczone na inwestycje z zakresu ochrony środowiska obejmujące zakup i montaż nowego źródła ciepła w celu ogrzewania budynku lub ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej tj. kotłów gazowych, kotłów na lekki olej opałowy, pieców zasilanych prądem elektrycznym, instalacji elektrycznych do ogrzewania budynku, pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych.

II. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać do Zarządu Powiatu Wrocławskiego – Starostwa Powiatowego we Wrocławiu od dnia 30 stycznia 2024 roku:
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
III. Wnioski należy składać wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Wrocławskiego Nr 8/2024 z dnia 18.01.2024 r.

IV. Wnioski o dotację w ramach rozpoczętego naboru, w danym roku budżetowym, rozpatrywane będą według kolejności ich zgłoszenia do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie Powiatu Wrocławskiego.

V. Udzielenie przez Powiat Wrocławski dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej z wnioskodawcą.

VI. Dotacja obejmuje tylko budynki mieszkalne oddane do użytkowania.

VII. Dotacja nie może obejmować kosztów poniesionych przed dniem podpisania umowy o dotację

VIII. Ostateczny termin wykonania inwestycji ustala się do 15 listopada 2024 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska pod numerem telefonu:
Marta Szemberg 71 72 21 849 tel. kom 797 096 324
Grażyna Wacińska 71 72 21 848, tel. kom 797 096 324

Ogłoszenia znajduje się w sekcji "AKTUALNOŚCI" na stronie internetowej Powiatu Wrocławskiego, do którego prowdzi link: znak wypunktowania treści     https://bit.ly/3ukUsbE

Jak szybko zwraca się inwestycja w ocieplenie domu?

Zdjęcie robót ocieplających ściany budynku Ocieplenie domu i wymiana nieefektywnego źródła ciepła to inwestycja, która zwraca się po okresie od roku do siedmiu lat – wynika z audytów energetycznych ośmiu domów zamówionych przez Polski Alarm Smogowy. Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię końcową w wybranych budynkach jednorodzinnych wyniosło od 36% do nawet 87%. Roczne oszczędności kosztów ogrzewania sięgały od 7 tys. do 21 tys. Średni koszt proponowanych inwestycji z ośmiu audytów wyniósł 104 tys., a dotacja wynosiła średnio 69 tys.

Polski Alarm Smogowy we współpracy z audytorami energetycznymi przeprowadził osiem audytów energetycznych w budynkach jednorodzinnych na terenie Małopolski, Śląska i Mazowsza. Wybrane budynki charakteryzowały się niewystarczającym poziomem lub całkowitym brakiem termoizolacji. W większości przypadków źródło ogrzewania stanowił kocioł na paliwo stałe. Na przykładzie przeprowadzonych audytów widać jak inwestycja termomodernizacyjna może obniżyć rachunki za ogrzewanie budynku i ciepłej wody użytkowej oraz na jaki poziom dofinansowania mogą liczyć beneficjenci wymieniający źródło ogrzewania i ocieplający dom, a także jak szybko taka inwestycja się zwróci przy skorzystaniu z dotacji. – Audyty potwierdzają to, co widzimy w gospodarstwach domowych, w których ocieplono budynek i wymieniono źródło ciepła: termomodernizacja to świetny interes – mówi Piotr Siergiej, rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego.

W ośmiu domach, jakie przebadaliśmy inwestycja w termomodernizację zwraca się po okresie od siedmiu lat do nawet jednego roku. Po tym czasie możemy zyskiwać rocznie od 7 do 14 tysięcy złotych. W jednym przypadku właściciel domu oszczędzi rocznie aż 21 tysięcy! Ocieplenie domu się po prostu opłaca. Zaskakujące jest to, że w przypadku domów źle ocieplonych koszty poniesione na termomodernizację mogą zwrócić się nawet po jednym roku! Okazuje się, że ocieplenie domu to jedna z najlepszych metod ulokowania naszych oszczędności. Opłacalność termomodernizacji zwiększają dopłaty do ocieplenia i wymiany kotła dostępne w ramach programu Czyste Powietrze. W audytach poziom dofinansowania wyniósł od 34 tys. do 120 tys. zł. W nowej odsłonie programu dotacje wzrosły nawet dwukrotnie. W zależności od wysokości dochodów można otrzymać do 66 tys. zł, 99 tys. zł lub 135 tys. zł dotacji na instalację nowego ogrzewania oraz na ocieplenie domu. Warunkiem otrzymania wyższej dotacji jest przeprowadzenie audytu energetycznego, na którego realizację przeznaczone są osobne fundusze w programie oraz wykonanie odpowiednich działań termomodernizacyjnych.

   Ikona dokumenty w formacie PDF TUTAJ znajduje się raport zawierający szczegółowe dane.

znak wypunktowania treści    Źródło informacji: https://polskialarmsmogowy.pl

Program Priorytetowy: Ciepłe Mieszkanie

Mieszkańcy Gminy Kobierzyce będą mogli skorzystać z programu "Ciepłe mieszkanie". Łączna kwota dofinansowania wyniesie 1 milion złotych. 5 lipca Piotr Kopeć Zastępca Wójta gminy Kobierzyce podpisał w tej sprawie umowę z Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Celem programu " Ciepłe mieszkanie" jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.
Dofinansowanie obejmuje: Zakup kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Realizując powyższe zadanie dodatkowo można wykonać instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymianę okien i drzwi, wykonać wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie jest także przygotowanie dokumentacji projektowej powyższego przedsięwzięcia.
Intensywność dofinansowania: Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:
- podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł
- podwyższonym- do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł
- najwyższym – do 90% kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 37 500 zł.

Termin naboru: W lipcu rozpocznie się nabór wniosków dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie gminy Kobierzyce.
Środki na realizację programu przekazywane będą gminie Kobierzyce w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Szczegółowych informacji udziela Referat Inwestycji Nieruchomości i Środowiska Urzędu Gminy Kobierzyce tel. 71 36 98 124.


DODANO: 2023-07-12
AUTOR: Admin UGK - P.E


Ulotka programu Ciepłe MieszkanieNa badania urologiczne, Panowie !!


Grafika zachęcająca do badań urologicznych

Każdego dnia na raka prostaty umiera w Polsce kilkunastu mężczyzn.

Rocznie w naszym kraju wykrywanych jest około 20 tys. przypadków tego nowotworu i ponad tysiąc nowotworów jąder. Większość w zaawansowanym stadium. Tego można uniknąć – wystarczy regularnie zgłaszać się na badania. Warto o tym pomyśleć w listopadzie – miesiącu świadomości „męskich” nowotworów.

NIECHLUBNE PODIUM
Wśród wszystkich nowotworów, rak prostaty zajmuje niechlubne drugie miejsce, zaraz po raku płuca. Ryzyko zachorowania wzrasta po 50. roku życia. Tych, którzy nie ukończyli jeszcze 40. lat, częściej atakuje rak jądra, a rak prącia występuje zazwyczaj u mężczyzn około 60. roku życia. Statystyki są dramatyczne i mogą budzić strach, ale jak twierdzą specjaliści, to nie strach powinien być powodem zgłaszania się do lekarza, a troska o własne zdrowie. Wcześnie wykryty nowotwór nie prowadzi do śmierci.

– Ostatnio mówimy o raku prostaty jako o chorobie przewlekłej. Dlaczego? Bo z rakiem prostaty można umrzeć, nie trzeba umrzeć na niego. Traktujmy się po prostu jak samochód, w samochodzie robimy przegląd raz w roku. To my jako faceci miłujący się w motoryzacji, powinniśmy robić to samo. Bierzemy od lekarza rodzinnego skierowanie. Kieruje nas na parę badań, między innymi na badanie PSA i przechodzimy z tym do dalszej diagnostyki – mówi urolog dr Waldemar Bonczar. Rak prostaty rozwija się powoli. Od wystąpienia pierwszych komórek nowotworowych do pojawienia się objawów, może upłynąć nawet kilkanaście lat. Dlatego regularne badania to podstawa. Pomiar poziomu wskaźnika PSA to podstawowe badanie pozwalające w porę wykryć raka prostaty.

Z TYMI OBJAWAMI NA CITO
Profilaktycznie, po ukończeniu 40. lat zaleca się wizytę u urologa raz na rok. Chyba, że wystąpią niepokojące objawy, wtedy lekarz rodzinny wystawia skierowanie na cito. Jest kilka niepokojących dolegliwości, które mogą wskazywać na raka prostaty.
– Krew w moczu to jest coś z czym trzeba przyjść natychmiast ! Alarmującym sygnałem powinny też być trudności w oddawaniu moczu, naglące parcia, popuszczanie moczu. I taka wymuszona mikcja, to już wiadomo, że zaczynają się sprawy wiekowe z przerostem prostaty – wylicza dr Bonczar.Do innych niepokojących objawów można zaliczyć: ból i pieczenie podczas oddawania moczu, zaleganie moczu w pęcherzu, zaburzenia erekcji, ból w kroczu i za spojeniem łonowym, obrzęk genitaliów, bóle podbrzusza.
Patrząc na statystyki, należy też wspomnieć o raku jąder. W przeciwieństwie do raka prostaty , nowotwory jądra to choroba młodych mężczyzn, w wieku od 15. do 40. lat. Stąd profilaktyka to podstawa, jednak tutaj często pojawia się problem. Wstyd i strach.

DO UROLOGA BEZ WSTYDU
Mimo, iż mężczyźni są coraz bardziej świadomi , to wciąż wstyd przed urologiem jest tym, co najczęściej powstrzymuje ich przed wizytą. Specjaliści twierdzą, że na przezwyciężenie wstydu przed urologiem istnieją dwa sprawdzone sposoby: uzbrojenie się w solidną wiedzę o tym, jak wygląda badanie, oraz zgłoszenie się do lekarza, któremu będziemy mogli zaufać. – Bardzo ważne jest, żeby przyjść do urologa, który jest osobą otwartą. Osobą, która na początku rozładuje atmosferę, porozmawia chwilę z pacjentem, a nie mu trzy słowa powie proszę się odwrócić, ciach i po robocie. Ja zawsze powtarzam każdemu pacjentowi, najpierw porozmawiajmy, zróbmy badanie USG, a później badanie konkretne, którego się najczęściej pacjenci boją, bo wciąż się je stygmatyzuje – podkreśla dr Bonczar.

NIE TAKI UROLOG STRASZNY
Pierwszy etap wizyty jest już wspomniana rozmowa z pacjentem, w trakcie której lekarz pyta o różnego rodzaju dolegliwości. Drugim etapem jest najczęściej badanie USG. Na koniec wykonuje się badanie per rectum, polegające na wprowadzeniu przez lekarza do odbytnicy pacjenta palca w gumowej rękawiczce. Lekarz w ten sposób bada okolicę odbytu i sprawdza, czy nie występują tam otarcia, pęknięcia, żylaki, a także zmiany o podłożu nowotworowym. – Co do badania wszyscy mówią, że jest to badanie przereklamowane, że wstają później z kozetki i mówią nastraszyli mnie niepotrzebnie. Myślałem, że to będzie gorzej. Myślałem, że to inaczej. A to jest najpierw badanie ogólne USG, a później wisienka na torcie, czyli badanie per rectum, palcem przez odbytnicę. No i pacjenci znoszą to porządnie, normalnie jak faceci po prostu. Jeden czy drugi się uśmiechnie, trzeci nic nie powie, a kolejny uroni łezkę i powie: doktorze, jestem u pana za rok, bo to nic strasznego – dzieli się lekarz. Wstyd i strach przed urologiem z pewnością zmniejszą dobre opinie na temat specjalisty, do którego chcemy się wybrać. Dobrze wykonane badanie powinno być delikatne, sprawne i szybkie.

Posłuchaj wszystkich podcastów z udziałem doktora Waldemara Bonczara!

Kanał "CO NA TO TWÓJ LEKARZ" dostępny jest na platformie YouTube:
znak wypunktowania treści    https://twojlekarz.net/panowie-na-badania/

znak wypunktowania treści    Źródło informacji:
https://twojlekarz.net/panowie-na-badania/

Sadza płonie. Czad zabija. Żyj.


Ilustracja o punkcie odbioru odpadów w Pełczycach

Ruszyła IV edycja Kampanii Społecznej Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy Kampania społeczna "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! " jest kontynuacją poprzednich kampanii społecznych

„Czyszczone kominy to mniejszy smog” oraz "Zaproś kominiarza". Jej celem jest eliminacja niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze.

Ważnym elementem kampanii jest prowadzenie edukacji społecznej w zakresie: • prawidłowej organizacji procesu spalania w domowych urządzeniach grzewczych, aby uniknąć kopcenia z kominów, • poprawnej eksploatacji systemów kominowych i wentylacyjnych zgodnie z zasadami ich funkcjonowania, aby uniknąć złej wentylacji oraz zaczadzenia.


łó

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nakazuje w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:

1. od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2. od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;
3. od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 —co najmniej raz na 6 miesięcy.
4. z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Ustawa Prawo budowlane określa, że właściciel / zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – Mistrza Kominiarskiego, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska.

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy nadzoruje i rekomenduje kominiarzy, będących jej członkami, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do osoby oferującej usługi kominiarskie służy pomocą w sprawdzeniu wiarygodności czy osoba oferująca usługi kominiarskie posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje kominiarskie, czeladnicze lub mistrzowskie.

Ilustracja o punkcie odbioru odpadów w Pełczycach

znak wypunktowania treści    źródło: https://www.ugk.pl/sadza-plonie-czad-zabija-zyj

Nie używaj fajerwerków, nie używaj petard.

One mają doskonały słuch


Wskazówki opieki nad psami

Twoja zabawa, ich strach !!


Zdjęcie pokazujące wystroszonego psa podczas strzelania fajerwerkami

Informacja o Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pełczycach ( gmina Kobierzyce )


Ilustracja o punkcie odbioru odpadów w Pełczycach

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, gdzie mieszkańcy Gminy Kobierzyce mogą nieodpłatnie pozbyć się różnego rodzaju odpadów komunalnych.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się przy ul. Czystej w Pełczycach, 55-040 Kobierzyce (obok oczyszczalni ścieków).

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmowane są odpady komunalne oraz inne odpady z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku.

1. Przyjęcia odpadów, dostarczonych przez mieszkańca lub właściciela nieruchomości, dokonuje upoważniony pracownik obsługujący PSZOK.
2. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia, itp.
3. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika Punktu.

4. Obowiązujące godziny pracy punktu:
- od wtorku do piątku od 12.00 do 18.00
- w soboty od 9.00 do 16.00


Nr kontaktowy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 538 899 670, pełniącego również funkcję Biura Obsługi Klienta firmy ALBA.
5. W PSZOK-u przyjmowane są odpady komunalne tylko od mieszkańców gminy Kobierzyce.
6. Odpady dostarczone do PSZOK-u muszą być posegregowane.
7. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.
8. Odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania powinny posiadać etykiety i nie powinny być uszkodzone.

Zimowe dokarmianie ptaków

Dokarmianie ptaków w przydomowym karmniku jest powszechnie znaną i lubianą formą pomocy ptakom. Pozwala na obcowanie z dziką przyrodą bez wychodzenia z domu. Niewłaściwe dokarmianie może jednak przynieść więcej szkody niż pożytku. Dlaczego? Do karmników przylatują zwykle przedstawiciele gatunków pospolitych i niezagrożonych – tj. sikory: bogatka i modraszka, dzwońce, wróble, mazurki. Dokarmianie nie uchroni natomiast gatunków ptaków, których egzystencja jest naprawdę zagrożona. Karmniki mogą stwarzać zagrożenie dla korzystających z nich ptaków ze względów higienicznych – nieczyszczona podłoga, gdzie oprócz resztek pokarmu, gromadzą się ptasie odchody, może stać się siedliskiem pasożytów i miejscem roznoszenia ptasich chorób, głównie salmonellozy. Karmniki odwiedzają chętnie drapieżniki (koty, kuny, ptaki drapieżne), dla których nasi podopieczni stają się potencjalną ofiarą.

Ptaki spotykane w Polsce w okresie zimowym
Dlatego należy przestrzegać kilku ważnych zasad:

I. Dokarmianie ptaków powinno odbywać się tylko zimą. Najlepiej zacząć je z chwilą nadejścia mrozów i opadów śniegu. Celem dokarmiania jest danie ptakom wsparcia w okresie mrozów i obfitych opadów śniegu, a nie karmienie ich i uzależnianie od kapryśnej, ludzkiej pomocy, czy zwabianie ich w jedno miejsce, gdzie mogą na nie czyhać drapieżniki i choroby. Raz rozpoczęte dokarmianie należy kontynuować przez całą zimę – ptaki przyzwyczajają się, że w danym miejscu znajdują pokarm.

II. Karmnik należy umieścić wysoko, w miejscu niedostępnym dla kotów. Nieodpowiednimi miejscami do dokarmiania ptaków są przeszklone werandy. Zdarza się, ze spłoszone ptaki rozbijają się lub wręcz zabijają o duże szyby znajdujące się w sąsiedztwie, a krogulce bardzo szybko uczą się zaskakiwać swoje ofiary w takich miejscach. Niezwykle ważną sprawą jest prawidłowa konstrukcja karmnika. Niezbędny jest w nim daszek chroniący pokarmy przed opadami atmosferycznymi i osłona przed wiatrem. Jednocześnie musi zapewniać swobodny dolot i odlot (ucieczkę!). Konieczna jest w nim też wysuwana, łatwa do umycia podłoga. Karmniki bez wysuwanej podłogi sprawiają, że trudno w nich utrzymać higienę, a ptaki zjadają pokarm zanieczyszczony odchodami poprzednich biesiadników. Ostatnio bardzo dużym powodzeniem cieszą się tzw. karmniki rurowe. W ich przypadku ptaki nie mają styczności z odchodami innych biesiadników.

III. Regularnie uzupełniajmy pokarm w karmniku, mile widziana jest także woda, o którą zimą nie jest łatwo. Należy dbać o to, aby pokarm był odpowiedni i nie zepsuty. Sikorom poza tradycyjnym kawałkiem słoniny możemy serwować nasiona słonecznika (łuskane lub w łupinach) i konopie. Pamiętajmy, że słonina musi być surowa, bez przypraw i nie może wisieć dłużej niż 3-4 tygodnie. Trzeba ją zdejmować przy temperaturze powyżej zera, gdyż wtedy szybko jełczeje i staje się szkodliwa. W miejscach dokarmiania wróbli i mazurków odpowiednie są rożne odmiany prosa, drobne kasze i łuskany słonecznik, a tam gdzie występują sierpówki, gołębie miejskie, kawki i gawrony, można wysypywać grube kasze, pszenicę. Jeśli w naszym ogrodzie pojawią się dzwońce, to w okresie najsilniejszych mrozów wysypmy im nieco konopi i słonecznika. A w przypadku, gdy odwiedzą nas trznadle, dajmy nieco prosa, łuskanego owsa czy płatków owsianych. Kosy i kwiczoły możemy dokarmiać pokrojonymi rodzynkami, daktylami, morelami czy kawałkami jabłka, jeżeli mróz nie jest zbyt tęgi. Dobrze o zimowym dokarmianiu tych ptaków pomyśleć już latem lub jesienią, by zimą podać im zebrane wcześniej i zamrożone owoce czarnego bzu, jarzębiny, ligustru, porzeczek, jagód albo aronii. Suszone owoce nie są tak dobre jak mrożone, gdyż pęcznieją w wolu, powiększając swą objętość, co przy zjedzeniu ich większej ilości może okazać się niebezpieczne. Poza tym mrożone owoce są bogatsze w witaminy i ptaki szybciej je trawią.

NIGDY NIE STOSOWAĆ: pokarmów solonych (warzyw, słoniny itp.), samych ziemniaków, pieczywa, suchych owoców, potraw zepsutych czy zjełczałych.

znak wypunktowania treści    Duży plakat ptaków spotykanych w Polsce w okresie zimowym

znak wypunktowania treści    Źródło: http://ptaki.info/brzęczka

( WO - 16 listopada 2023r )

Zgłoś awarię oświetlenia

Latarnia nie działa, albo świeci w ciągu dnia?
W Gminie Kobierzyce powstała specjalna aplikacja, za pomocą której mieszkańcy mogą zgłosić awarię oświetlenia. Wszystko po to, żeby maksymalnie krócić czas oczekiwania na naprawę.

W Gminie Kobierzyce jest ponad 6 tysięcy lamp ulicznych. Wszystkie zaznaczone są na mapie dostępnej na stronie internetowej Urzędu Gminy (www.oswietlenie.ugk.pl) . Żeby zgłosić awarię wystarczy zaznaczyć niedziałający punkt świetlny, podać powód zgłoszenia oraz adres mailowy do kontaktu.

- Aplikacja była szyta na naszą miarę. Została wykonana przez firmę, której zleciliśmy inwentaryzację punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy. W przypadku awarii mieszkańcy kontaktowali się z nami, teraz zgłoszenie trafia też bezpośrednio do wykonawcy odpowiedzialnego za obsługę urządzenia. Dzięki temu czas pomiędzy zgłoszeniem, a naprawą znacznie się skrócił – mówi Piotr Kopeć, zastępca Wójta Gminy Kobierzyce.

Żeby zgłosić problem z oświetleniem nie trzeba ręcznie wyszukiwać latarni na mapie. Stojąc przy popsutym punkcie można korzystać z automatycznej lokalizacji. Aplikację poprzez stronę Urzędu, można też ściągnąć bezpośrednio na telefon komórkowy.

Gracjana Rutkowska - Express Wrocławski


(informacje pochodzą z "Expressu Wrocławskiego" ( nr 18/2022)

znak wypunktowania treści    www.otomedia.pl