Jak rozpalać w piecu ?

Szczepienia przeciwko Covid19

Tyniec Mały - prognoza pogody i informacja o jakości powietrza

Prognoza wg FANIPOGODY.PL :


Szczepienia Przeciw COVID-19

Zdjęcie ampułki i strzykawki do szczepienia przeciwko Covid19

Szczepienia Przeciw COVID-19 nową szczepioną Nuvaxovid od 6 grudnia.

Ministerstwo Zdrowia informuje, że w dniu 6 grudnia br. rozpoczną się szczepienia nową szczepionką przeciw COVID-19 - Nuvaxovid. Uchronić nas przed Krakenem ma nowa szczepionka firmy Novavax. Minister Zdrowia zaleca przyjęcie zaktualizowanej szczepionki dla podwariantu XBB.1.5 jako kolejnej dawki przypominającej.

Minister Zdrowia wskazał priorytetowe grupy, które powinny być objęte szczepieniami przeciw COVID-19 w sezonie 2023/2024. To: - osoby w wieku 60 i więcej lat,
- pacjenci z niedoborami odporności lub chorobami współistniejącymi, które zwiększają ryzyko ciężkiego przebiegu Covid-19 (dotyczy osób w wieku 12 lat i więcej),
- pracownicy ochrony zdrowia, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentem lub materiałem zakaźnym.

Jak zapewnia Ministerstwo Zdrowia, nowa szczepionka jest skuteczna i bezpieczna. Zaszczepić się będzie można w punktach szczepień w przychodniach i aptekach. Szczepionka Nuvaxovid będzie dostępna również dla osób, które wyrażają chęć zaszczepienia i spełniają warunek wieku (osoby, które ukończyły 12 r.ż.) i od ostatniego szczepienia upłynęło co najmniej 6 miesięcy. W przypadku osób dotychczas nieszczepionych przeciw COVID-19 powyżej 12 roku życia należy przyjąć dwie dawki w odstępie trzech tygodni. Zalecany odstęp podania kolejnej dawki przypominającej od przyjęcia ostatniej dawki przypominającej w grupie wiekowej 12 plus wynosi co najmniej 6 miesięcy.

Informacja o dniu publikacji notatki

Rozbudowa szkoły podstawowej w Tyńcu Małym

Podpisanie umowy o rozbudowie szkoły w Tyńcu Małym

Nawet 1000 dzieci będzie mogło korzystać z zespołu szkolno-przedszkolnego w Tyńcu Małym. Władze gminy Kobierzyce podpisały właśnie umowę z wykonawcą, który ma dwa lata na rozbudowę placówki.

Koszt inwestycji to blisko 60 milionów złotych. Ponad 10 milionów pochodzi z rządowej dotacji w ramach programu Polski Ład. To bardzo duże pieniądze, ale wiem, że dobrze zainwestowane w młodzież i edukację - podkreśla Ryszard Pacholik, wójt gminy Kobierzyce.

Projekt zakłada dobudowanie do istniejącego budynku szkolnego hali sportowej oraz budowę nowego obiektu, w którym znajdzie się 28 sal dydaktycznych, 6 oddziałów przedszkolnych oraz dodatkowa kuchnia i jadalnia. To znacznie zwiększy komfort nauki i pracy w szkole. Dzieci będą mogły uczyć się na jednej zmianie, a zmniejszenie obłożenia sal dydaktycznych umożliwi rozbudowę wachlarza zajęć dodatkowych – mówi Maria Wilk, sekretarz gminy Kobierzyce.

Gmina Kobierzyce wciąż bardzo dynamicznie się rozwija, w ciągu kilku lat gwałtownie wzrosła liczba mieszkańców, których obecnie jest ponad 21 tysięcy. Robimy wszystko, by jak najlepiej odpowiadać na wynikające z tego potrzeby, tworząc jednocześnie jedną z najnowocześniejszych w regionie baz edukacyjnych, podkreśla Piotr Kopeć, zastępca wójta gminy Kobierzyce. W ciągu ostatnich lat na remonty i rozbudowę szkół i przedszkoli w Gminie Kobierzyce przeznaczono blisko 92 miliony złotych.

autorka notatki: Gracjana Rutkowska

Informacja o dniu publikacji notatki

Rozpalanie od góry - instrukcja krok po kroku

Grafika pokazająca etapy skutecznego t.zw. rozpalania od góry

Rozpalanie pieców od góry, zwane również techniką "rozpalania od góry", jest preferowanym sposobem rozpalania kominków, pieców opalanych drewnem i innych podobnych urządzeń opalanych drewnem. Istnieje kilka powodów, dla których ta technika jest zalecana:

znak wypunktowania treści   Lepsza kontrola spalania: Rozpalanie od góry umożliwia lepszą kontrolę nad procesem spalania. Głównie dlatego, że ogień i ciepło rozprzestrzeniają się w dół, a spalanie odbywa się z góry, co pozwala na kontrolowanie dostępu powietrza i ilości opału, drewna, które jest spalane.

znak wypunktowania treści   Efektywność: Rozpalanie od góry może być bardziej efektywne, ponieważ pozwala na spalanie większej ilości drewna na raz, co przekłada się na wyższą wydajność cieplną. Górna warstwa drewna, która jest spalana, rozprasza ciepło na dolne warstwy drewna, co prowadzi do efektywniejszego wykorzystania drewna opałowego.

znak wypunktowania treści   Mniejsza ilość dymu: Ta technika może również zmniejszyć ilość dymu i zanieczyszczeń emitowanych podczas spalania drewna. Dzięki spalaniu od góry, gazowe produkty spalania są lepiej spalane zanim przedostaną się przez komin, co pomaga w redukcji emisji szkodliwych substancji.

znak wypunktowania treści    Dłuższy czas spalania: Rozpalanie od góry może wydłużyć czas spalania, ponieważ górna warstwa drewna powoli się spala i przekazuje ciepło do kolejnych warstw, co pozwala na dłuższe utrzymanie ognia.

znak wypunktowania treści    Mniej popiołu: Ta metoda może również generować mniej popiołu, ponieważ spalanie od góry jest bardziej efektywne i zmniejsza ilość niespalonych resztek drewna.

znak wypunktowania treści    Łatwiejsze rozpalanie: Rozpalanie od góry jest często uważane za łatwiejsze niż tradycyjne rozpalanie od dołu. Po prostu układasz drewno na górze stosu i rozpalasz wierzch, co jest mniej skomplikowane niż próba rozpalenia dolnych warstw.

znak wypunktowania treści   Warto jednak pamiętać, że wybór techniki rozpalania zależy od rodzaju pieca, indywidualnych preferencji i doświadczenia użytkownika. Niektóre piece lub kominki mogą być projektowane tak, aby bardziej sprzyjały tradycyjnemu rozpalaniu od dołu. Ważne jest także, aby stosować się do zaleceń producenta pieca oraz dbać o właściwą wentylację pomieszczenia, aby uniknąć zagrożeń związanych z dymem i gazami spalinowymi.

Dokładną instrukcję, zasady rozpalania "od góry", można przeczytać na tej stronie internetowej:

znak wypunktowania treści     https://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/rozpalanie-od-gory-instrukcja-krok-po-kroku/

Jak szybko zwraca się inwestycja w ocieplenie domu?

Zdjęcie robót ocieplających ściany budynku Ocieplenie domu i wymiana nieefektywnego źródła ciepła to inwestycja, która zwraca się po okresie od roku do siedmiu lat – wynika z audytów energetycznych ośmiu domów zamówionych przez Polski Alarm Smogowy. Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię końcową w wybranych budynkach jednorodzinnych wyniosło od 36% do nawet 87%. Roczne oszczędności kosztów ogrzewania sięgały od 7 tys. do 21 tys. Średni koszt proponowanych inwestycji z ośmiu audytów wyniósł 104 tys., a dotacja wynosiła średnio 69 tys.

Polski Alarm Smogowy we współpracy z audytorami energetycznymi przeprowadził osiem audytów energetycznych w budynkach jednorodzinnych na terenie Małopolski, Śląska i Mazowsza. Wybrane budynki charakteryzowały się niewystarczającym poziomem lub całkowitym brakiem termoizolacji. W większości przypadków źródło ogrzewania stanowił kocioł na paliwo stałe. Na przykładzie przeprowadzonych audytów widać jak inwestycja termomodernizacyjna może obniżyć rachunki za ogrzewanie budynku i ciepłej wody użytkowej oraz na jaki poziom dofinansowania mogą liczyć beneficjenci wymieniający źródło ogrzewania i ocieplający dom, a także jak szybko taka inwestycja się zwróci przy skorzystaniu z dotacji. – Audyty potwierdzają to, co widzimy w gospodarstwach domowych, w których ocieplono budynek i wymieniono źródło ciepła: termomodernizacja to świetny interes – mówi Piotr Siergiej, rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego.

W ośmiu domach, jakie przebadaliśmy inwestycja w termomodernizację zwraca się po okresie od siedmiu lat do nawet jednego roku. Po tym czasie możemy zyskiwać rocznie od 7 do 14 tysięcy złotych. W jednym przypadku właściciel domu oszczędzi rocznie aż 21 tysięcy! Ocieplenie domu się po prostu opłaca. Zaskakujące jest to, że w przypadku domów źle ocieplonych koszty poniesione na termomodernizację mogą zwrócić się nawet po jednym roku! Okazuje się, że ocieplenie domu to jedna z najlepszych metod ulokowania naszych oszczędności. Opłacalność termomodernizacji zwiększają dopłaty do ocieplenia i wymiany kotła dostępne w ramach programu Czyste Powietrze. W audytach poziom dofinansowania wyniósł od 34 tys. do 120 tys. zł. W nowej odsłonie programu dotacje wzrosły nawet dwukrotnie. W zależności od wysokości dochodów można otrzymać do 66 tys. zł, 99 tys. zł lub 135 tys. zł dotacji na instalację nowego ogrzewania oraz na ocieplenie domu. Warunkiem otrzymania wyższej dotacji jest przeprowadzenie audytu energetycznego, na którego realizację przeznaczone są osobne fundusze w programie oraz wykonanie odpowiednich działań termomodernizacyjnych.

   Ikona dokumenty w formacie PDF TUTAJ znajduje się raport zawierający szczegółowe dane.

znak wypunktowania treści    Źródło informacji: https://polskialarmsmogowy.pl

Program Priorytetowy: Ciepłe Mieszkanie

Mieszkańcy Gminy Kobierzyce będą mogli skorzystać z programu "Ciepłe mieszkanie". Łączna kwota dofinansowania wyniesie 1 milion złotych. 5 lipca Piotr Kopeć Zastępca Wójta gminy Kobierzyce podpisał w tej sprawie umowę z Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Celem programu " Ciepłe mieszkanie" jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.
Dofinansowanie obejmuje: Zakup kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Realizując powyższe zadanie dodatkowo można wykonać instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymianę okien i drzwi, wykonać wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie jest także przygotowanie dokumentacji projektowej powyższego przedsięwzięcia.
Intensywność dofinansowania: Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:
- podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł
- podwyższonym- do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł
- najwyższym – do 90% kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 37 500 zł.

Termin naboru: W lipcu rozpocznie się nabór wniosków dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie gminy Kobierzyce.
Środki na realizację programu przekazywane będą gminie Kobierzyce w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Szczegółowych informacji udziela Referat Inwestycji Nieruchomości i Środowiska Urzędu Gminy Kobierzyce tel. 71 36 98 124.


DODANO: 2023-07-12
AUTOR: Admin UGK - P.E


Ulotka programu Ciepłe MieszkanieZgłoś awarię oświetlenia

Latarnia nie działa, albo świeci w ciągu dnia?
W Gminie Kobierzyce powstała specjalna aplikacja, za pomocą której mieszkańcy mogą zgłosić awarię oświetlenia. Wszystko po to, żeby maksymalnie krócić czas oczekiwania na naprawę.

W Gminie Kobierzyce jest ponad 6 tysięcy lamp ulicznych. Wszystkie zaznaczone są na mapie dostępnej na stronie internetowej Urzędu Gminy (www.oswietlenie.ugk.pl) . Żeby zgłosić awarię wystarczy zaznaczyć niedziałający punkt świetlny, podać powód zgłoszenia oraz adres mailowy do kontaktu.

- Aplikacja była szyta na naszą miarę. Została wykonana przez firmę, której zleciliśmy inwentaryzację punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy. W przypadku awarii mieszkańcy kontaktowali się z nami, teraz zgłoszenie trafia też bezpośrednio do wykonawcy odpowiedzialnego za obsługę urządzenia. Dzięki temu czas pomiędzy zgłoszeniem, a naprawą znacznie się skrócił – mówi Piotr Kopeć, zastępca Wójta Gminy Kobierzyce.

Żeby zgłosić problem z oświetleniem nie trzeba ręcznie wyszukiwać latarni na mapie. Stojąc przy popsutym punkcie można korzystać z automatycznej lokalizacji. Aplikację poprzez stronę Urzędu, można też ściągnąć bezpośrednio na telefon komórkowy.

Gracjana Rutkowska - Express Wrocławski


(informacje pochodzą z "Expressu Wrocławskiego" ( nr 18/2022)

znak wypunktowania treści    www.otomedia.pl

Co w trawie piszczy ?    Czyli krótko o nawłoci kanadyjskiej.

Inwazyjna nawłoć kanadyjska

Nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis L.) – gatunek rośliny wieloletniej, należący do rodziny astrowatych. Nazwa ludowa: "Drzewko Matki Boskiej". Pochodzi z Ameryki Północnej. Jako uciekinier z upraw rozprzestrzenił się w Europie. W Polsce rośnie na większości terytorium na siedliskach naturalnych i synantropijnych. Status gatunku w polskiej florze: kenofit, agriofit. Prawdopodobnie rozprzestrzeniła się z uprawy roślin ozdobnych, doskonale aklimatyzuje się i zaczyna wypierać gatunki rodzime. Gatunki inwazyjne, obce geograficznie lub siedliskowo, stanowią poważne zagrożenie dla rodzimej różnorodności biologicznej. Celowo wprowadzone do środowiska lub zawleczone przez człowieka, stanowią szczególny problem na obszarach chronionych, wypierając rodzime gatunki roślin.

Rośliny pochodzące z terenów o zbliżonyc warunkach klimatycznych, intensywnie rozrastające się lub wytwarzające liczne nasiona, mogą w krótkim czasie skolonizować duże terytoria. Zajmując nowe tereny, inwazyjne rośliny wypierają z nich lokalne gatunki, zmieniając charakter zbiorowisk i właściwości siedlisk. Niektóre gatunki oprócz degradacji walorów rodzimej przyrody prowadzić mogą do strat w gospodarce człowieka, a nawet stanowić zagrożenie dla zdrowia zwierząt i ludzi. Nawłoć kanadyjska jest silnie rosnącą i bardzo konkurencyjną wysoką byliną, tworzącą ubogie gatunkowo i bardzo trwałe zbiorowiska roślinne. Ograniczenie różnorodności i liczebności gatunków rodzimych wynika z dominacji nawłoci, która rozrastając się klonalnie osiąga dużą gęstość pędów (ponad 300 na 1 m²), poza tym także z oddziaływania allelopatycznego. W efekcie inwazji nawłoci spada także różnorodność gatunkowa owadów i następuje homogenizacja krajobrazu, bowiem zbiorowisko tego gatunku pokrywać może rozległe obszary. Presja roślinożerców w Europie jest niewielka – pędy nadziemne rzadko są zgryzane przez ślimaki i owady.Informacje pochodzą z poniższych źródeł internetowych :

znak wypunktowania treści   https://pl.wikipedia.org/wiki/Naw%C5%82o%C4%87_kanadyjska
znak wypunktowania treści   https://www.dodr.pl/userfiles/contents/publikacje/113/roslinyinwazyjne2019.pdf
znak wypunktowania treści   https://www.wigry.org.pl/kwartalnik/nr40_nawloc.htm#top
znak wypunktowania treści   http://projekty.gdos.gov.pl/igo-solidago-candensis
znak wypunktowania treści   "Uważaj na tą żółtą roślinę" ( ONET.PL)