Sprawdź komin !!

A co w trawie piszczy ?


Tyniec Mały - prognoza pogody i informacja o jakości powietrza

Prognoza wg FANIPOGODY.PL :


Traktat o koszeniu trawników

Zdjęcie kosiarki spalinowej do trawy Jak głośna jest kosiarka i czy jej użytkowanie może uszkodzić słuch? Czy koszenie trawnika może być zachowaniem aspołecznym? Jakie kosiarki są najcichsze i co można zrobić, by zmniejszyć hałas generowany przez ulubiony sprzęt koszący? Na te pytania odpowiadamy w artykule.

znak wypunktowania treści    www.corazglosniej.pl/traktat-o-koszeniu-trawnikow/

Jak od dawna wiadomo, hałas powyżej 85dB* przy dłuższej lub powtarzanej ekspozycji może spowodować wiele zaburzeń funkcjonowania organizmu od drobnych i przejściowych dolegliwości typu zmęczenie, wydłużony czas reakcji, wzrost ciśnienia krwi aż po nieodwracalne uszkodzenie słuchu u osób szczególnie wrażliwych lub predysponowanych. Trudno się dziwić takiemu podejściu – wszak współczesny sprzęt do koszenia, mimo wieloletnich prac badawczych nad ograniczeniem emisji hałasu, jest w stanie wytworzyć ciśnienie akustyczne na poziomie od 95 dB – dla kosiarek spalinowych pchanych do 105 dB dla samojezdnych traktorków. Najgłośniejsze są kosy spalinowe – nawet sprzęt renomowanych producentów osiąga do 108 dB (na poziomie uszu operatora – 100 dB). Nieco lepiej wyglądają w tym zestawieniu kosiarki elektryczne pracujące z głośnością ok. 75 dB i roboty koszące – 58-60 dB. Powyższe dane to parametry wytwarzanego hałasu określane przez producentów sprzętu jako gwarantowane – co bynajmniej nie oznacza, że w trakcie zwykłego użytkowania będą one utrzymywane przez dłuższy czas. Wiele zależy tu od użytkowników, ich sposobu pracy, konserwacji, przeglądów, regulacji, wymiany zużytych elementów, np. zardzewiałego tłumika czy nawet zwykłego dokręcania poluzowanych śrub i innych elementów.

Co więcej, zależnie od warunków lokalnych – ukształtowania terenu, układu zabudowy, warunków atmosferycznych – hałas związany z koszeniem trawnika może rozprzestrzeniać się po okolicy nawet do kilkuset metrów, trzeba więc zdawać sobie sprawę, że kosiarz w trakcie pracy wpływa nie tylko na najbliższą posesję ale także na dość odległe. – Szanuj swoich sąsiadów, którzy śpią i mają spokojny początek weekendu – zachęca Alex David z „Homes & Gardens”. – Niewiele jest rzeczy tak irytujących, jak ciężka praca przez cały tydzień tylko po to, by wcześnie rano obudzić się gwałtownie z powodu wycia elektronarzędzi. To może zepsuć ci cały weekend. Dlatego nadal trzymamy się starej rodzinnej zasady – żadnych elektronarzędzi poza godzinami 10:00–17:00.

* Jednostką która określa poziom głośności, natężenia dźwięku jest decybel (dB). Dla przykładu wzrost o 3 decybele jest podwojeniem siły dźwięku, a wzrosty o 10 decybeli oznacza 10-krotnie większą głośność (o 20 dB - 100-krotnie itd.).

(Autor: Marcin Kołodziejczyk  Edukacja  28/07/2023)

znak wypunktowania treści    www.corazglosniej.pl/traktat-o-koszeniu-trawnikow/

Jak szybko zwraca się inwestycja w ocieplenie domu?

Zdjęcie robót ocieplających ściany budynku Ocieplenie domu i wymiana nieefektywnego źródła ciepła to inwestycja, która zwraca się po okresie od roku do siedmiu lat – wynika z audytów energetycznych ośmiu domów zamówionych przez Polski Alarm Smogowy. Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię końcową w wybranych budynkach jednorodzinnych wyniosło od 36% do nawet 87%. Roczne oszczędności kosztów ogrzewania sięgały od 7 tys. do 21 tys. Średni koszt proponowanych inwestycji z ośmiu audytów wyniósł 104 tys., a dotacja wynosiła średnio 69 tys.

Polski Alarm Smogowy we współpracy z audytorami energetycznymi przeprowadził osiem audytów energetycznych w budynkach jednorodzinnych na terenie Małopolski, Śląska i Mazowsza. Wybrane budynki charakteryzowały się niewystarczającym poziomem lub całkowitym brakiem termoizolacji. W większości przypadków źródło ogrzewania stanowił kocioł na paliwo stałe. Na przykładzie przeprowadzonych audytów widać jak inwestycja termomodernizacyjna może obniżyć rachunki za ogrzewanie budynku i ciepłej wody użytkowej oraz na jaki poziom dofinansowania mogą liczyć beneficjenci wymieniający źródło ogrzewania i ocieplający dom, a także jak szybko taka inwestycja się zwróci przy skorzystaniu z dotacji. – Audyty potwierdzają to, co widzimy w gospodarstwach domowych, w których ocieplono budynek i wymieniono źródło ciepła: termomodernizacja to świetny interes – mówi Piotr Siergiej, rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego.

W ośmiu domach, jakie przebadaliśmy inwestycja w termomodernizację zwraca się po okresie od siedmiu lat do nawet jednego roku. Po tym czasie możemy zyskiwać rocznie od 7 do 14 tysięcy złotych. W jednym przypadku właściciel domu oszczędzi rocznie aż 21 tysięcy! Ocieplenie domu się po prostu opłaca. Zaskakujące jest to, że w przypadku domów źle ocieplonych koszty poniesione na termomodernizację mogą zwrócić się nawet po jednym roku! Okazuje się, że ocieplenie domu to jedna z najlepszych metod ulokowania naszych oszczędności. Opłacalność termomodernizacji zwiększają dopłaty do ocieplenia i wymiany kotła dostępne w ramach programu Czyste Powietrze. W audytach poziom dofinansowania wyniósł od 34 tys. do 120 tys. zł. W nowej odsłonie programu dotacje wzrosły nawet dwukrotnie. W zależności od wysokości dochodów można otrzymać do 66 tys. zł, 99 tys. zł lub 135 tys. zł dotacji na instalację nowego ogrzewania oraz na ocieplenie domu. Warunkiem otrzymania wyższej dotacji jest przeprowadzenie audytu energetycznego, na którego realizację przeznaczone są osobne fundusze w programie oraz wykonanie odpowiednich działań termomodernizacyjnych.

   Ikona dokumenty w formacie PDF TUTAJ znajduje się raport zawierający szczegółowe dane.

znak wypunktowania treści    Źródło informacji: https://polskialarmsmogowy.pl

Program Priorytetowy: Ciepłe Mieszkanie

Mieszkańcy Gminy Kobierzyce będą mogli skorzystać z programu "Ciepłe mieszkanie". Łączna kwota dofinansowania wyniesie 1 milion złotych. 5 lipca Piotr Kopeć Zastępca Wójta gminy Kobierzyce podpisał w tej sprawie umowę z Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Celem programu " Ciepłe mieszkanie" jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.
Dofinansowanie obejmuje: Zakup kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Realizując powyższe zadanie dodatkowo można wykonać instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymianę okien i drzwi, wykonać wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie jest także przygotowanie dokumentacji projektowej powyższego przedsięwzięcia.
Intensywność dofinansowania: Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:
- podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł
- podwyższonym- do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł
- najwyższym – do 90% kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 37 500 zł.

Termin naboru: W lipcu rozpocznie się nabór wniosków dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie gminy Kobierzyce.
Środki na realizację programu przekazywane będą gminie Kobierzyce w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Szczegółowych informacji udziela Referat Inwestycji Nieruchomości i Środowiska Urzędu Gminy Kobierzyce tel. 71 36 98 124.


DODANO: 2023-07-12
AUTOR: Admin UGK - P.E


Ulotka programu Ciepłe MieszkanieZgłoś awarię oświetlenia

Latarnia nie działa, albo świeci w ciągu dnia?
W Gminie Kobierzyce powstała specjalna aplikacja, za pomocą której mieszkańcy mogą zgłosić awarię oświetlenia. Wszystko po to, żeby maksymalnie krócić czas oczekiwania na naprawę.

W Gminie Kobierzyce jest ponad 6 tysięcy lamp ulicznych. Wszystkie zaznaczone są na mapie dostępnej na stronie internetowej Urzędu Gminy (www.oswietlenie.ugk.pl) . Żeby zgłosić awarię wystarczy zaznaczyć niedziałający punkt świetlny, podać powód zgłoszenia oraz adres mailowy do kontaktu.

- Aplikacja była szyta na naszą miarę. Została wykonana przez firmę, której zleciliśmy inwentaryzację punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy. W przypadku awarii mieszkańcy kontaktowali się z nami, teraz zgłoszenie trafia też bezpośrednio do wykonawcy odpowiedzialnego za obsługę urządzenia. Dzięki temu czas pomiędzy zgłoszeniem, a naprawą znacznie się skrócił – mówi Piotr Kopeć, zastępca Wójta Gminy Kobierzyce.

Żeby zgłosić problem z oświetleniem nie trzeba ręcznie wyszukiwać latarni na mapie. Stojąc przy popsutym punkcie można korzystać z automatycznej lokalizacji. Aplikację poprzez stronę Urzędu, można też ściągnąć bezpośrednio na telefon komórkowy.

Gracjana Rutkowska - Express Wrocławski


(informacje pochodzą z "Expressu Wrocławskiego" ( nr 18/2022)

znak wypunktowania treści    www.otomedia.pl

Co w trawie piszczy ?    Czyli krótko o nawłoci kanadyjskiej.

Inwazyjna nawłoć kanadyjska

Nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis L.) – gatunek rośliny wieloletniej, należący do rodziny astrowatych. Nazwa ludowa: "Drzewko Matki Boskiej". Pochodzi z Ameryki Północnej. Jako uciekinier z upraw rozprzestrzenił się w Europie. W Polsce rośnie na większości terytorium na siedliskach naturalnych i synantropijnych. Status gatunku w polskiej florze: kenofit, agriofit. Prawdopodobnie rozprzestrzeniła się z uprawy roślin ozdobnych, doskonale aklimatyzuje się i zaczyna wypierać gatunki rodzime. Gatunki inwazyjne, obce geograficznie lub siedliskowo, stanowią poważne zagrożenie dla rodzimej różnorodności biologicznej. Celowo wprowadzone do środowiska lub zawleczone przez człowieka, stanowią szczególny problem na obszarach chronionych, wypierając rodzime gatunki roślin.

Rośliny pochodzące z terenów o zbliżonyc warunkach klimatycznych, intensywnie rozrastające się lub wytwarzające liczne nasiona, mogą w krótkim czasie skolonizować duże terytoria. Zajmując nowe tereny, inwazyjne rośliny wypierają z nich lokalne gatunki, zmieniając charakter zbiorowisk i właściwości siedlisk. Niektóre gatunki oprócz degradacji walorów rodzimej przyrody prowadzić mogą do strat w gospodarce człowieka, a nawet stanowić zagrożenie dla zdrowia zwierząt i ludzi. Nawłoć kanadyjska jest silnie rosnącą i bardzo konkurencyjną wysoką byliną, tworzącą ubogie gatunkowo i bardzo trwałe zbiorowiska roślinne. Ograniczenie różnorodności i liczebności gatunków rodzimych wynika z dominacji nawłoci, która rozrastając się klonalnie osiąga dużą gęstość pędów (ponad 300 na 1 m²), poza tym także z oddziaływania allelopatycznego. W efekcie inwazji nawłoci spada także różnorodność gatunkowa owadów i następuje homogenizacja krajobrazu, bowiem zbiorowisko tego gatunku pokrywać może rozległe obszary. Presja roślinożerców w Europie jest niewielka – pędy nadziemne rzadko są zgryzane przez ślimaki i owady.Informacje pochodzą z poniższych źródeł internetowych :

znak wypunktowania treści   https://pl.wikipedia.org/wiki/Naw%C5%82o%C4%87_kanadyjska
znak wypunktowania treści   https://www.dodr.pl/userfiles/contents/publikacje/113/roslinyinwazyjne2019.pdf
znak wypunktowania treści   https://www.wigry.org.pl/kwartalnik/nr40_nawloc.htm#top
znak wypunktowania treści   http://projekty.gdos.gov.pl/igo-solidago-candensis
znak wypunktowania treści   "Uważaj na tą żółtą roślinę" ( ONET.PL)