Tyniec Mały w Wikipedii

Przydrożny znak powitalny Tyńcam Małego Tyniec Mały (niem. Klein Tinz) – wieś w Polsce położona 14 km od Wrocławia. Leży w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim, w gminie Kobierzyce.
Według Raportu o Stanie Gminy Kobierzyce z 2020 r. Tyniec Mały liczył 1771 mieszkańców. Jest czwartą co do wielkości miejscowością gminy Kobierzyce. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z XII wieku. Kolejny zapis dotyczący wsi pochodzi z roku 1204, w którym Henryk Brodaty m.in. zwolnił posiadłości klasztoru Najświętszej Marii Panny na Piasku od daniny na prawie polskim iure polonico zwanej podworowem. Miejscowość została wymieniona w tym łacińskim dokumencie w staropolskiej, zlatynizowanej formie Tynech. W kolejnym dokumencie z 1217 roku wydanym przez biskupa wrocławskiego Lorenza miejscowość wymieniona jest w formie Tynec, a w roku 1223 Thyncz. Wzmiankowana w łacińskim dokumencie z 1250 roku wydanym przez papieża Innocentego IV w Lyonie gdzie zanotowana została w zlatynizowanej, staropolskiej formie „Tynec”. W roku 1613 śląski regionalista i historyk Mikołaj Henel z Prudnika wymienił miejscowość w swoim dziele o geografii Śląska pt. Silesiographia podając jej łacińską nazwę: Tintz commenda. Nazwa pochodzi od wyrazu tyn, oznaczającego płot, ogrodzenie. Nazwa Tyniec symbolizowała osadę obronną ogrodzoną ostrokołem z drzewa (pale sosnowe). 24 stycznia 1945 we wsi zatrzymała się kolumna więźniów w trakcie Marszu śmierci Fünfteichen - Gross Rosen. Niemieccy strażnicy zamordowali tu kilkadziesiąt osób. Zwłoki 51 ofiar ekshumowano w roku 1975 i przeniesiono na Cmentarz Żołnierzy Polskich we Wrocławiu, a w miejscu mordu postawiono pomnik. W czasach Polski Ludowej, do połowy lat 80. przez miejscowość przebiegała droga międzynarodowa E83. W 2006 roku miejscowość obchodziła 800-lecie istnienia.

Informacje pochodzą ze strony :znak wypunktowania treści     https://www.wikiwand.com/pl/Tyniec_Ma%C5%82y#

Na kartach historii.......

800 lat Tyńca Małego Tyniec Mały należy do najstarszych i najbardziej rozwijających się wsi gminy Kobierzyce. Położony jest w jej północnej części i graniczy od wschodu z Domasławiem, od południa z Żernikami Małymi, od zachodu z Małuszowem i Biskupicami Podgórnymi i od północy z Bielanami Wrocławskimi (z największym w Polsce centrum handlowo-usługowo-logistycznym) i Nową Wsią Wrocławską (gmina Kąty Wrocławskie). Tyniec Mały zamieszkuje około 1500 osób. Niegdyś wieś rolnicza wysokoprodukcyjna z racji dysponowania gruntami gruntami rolnymi w Polsce. Kiedyś było tu ponad sto rodzinnych gospodarstw rolnych, dzisiaj tylko kilka rodzin utrzymuje się wyłącznie z pracy na roli. Przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce po 1990 roku, zmieniły oblicze Tyńca Małego. Dzisiaj trudno nazywać go wsią, gdyż powoli traci charakterystyczne cechy przypisywane wsi. Często nazywany jest miasteczkiem lub po prostu miejscowością. Na szczęście nie ma tu działalności produkcyjnej i wielkiego handlu. Tyniec M. posiada pełną infrastrukturę techniczną. Sieć wodną i kanalizacyjną, sieć gazową, wszystkie drogi publiczne mają trwałą nawierzchnię i są oświetlone. Przemyślana polityka kolejnych władz gminnych i przedstawicieli wsi, uchroniła miejscowość od nieuporządkowanej zabudowy, zapewniając mieszkańcom wysoki standard życia. Cała wieś ma dobrze opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Są tu podstawowe usługi dla mieszkańców oraz pełna infrastruktura społeczna: nowoczesna szkoła podstawowa z przedszkolem i piękną halą sportową, boisko Orlik, biblioteka szkolna i publiczna z czytelniami, ośrodek zdrowia, aptekę, bardzo dobrze wyposażona świetlica wiejska, filia Gminnego Centrum Kultury i Sportu (w Kobierzycach). Są tu trzy place zabaw dla dzieci i Lokalne Centrum Integracji Mieszkańców z płytą widowiskowo-taneczną, siłownią plenerową i placem zabaw dla dzieci (w trakcie urządzania). Wiele imprez integracyjnych odbywa się na Zielonym Dołku, w części parku podworskiego. Tyniec M. ma siedem stawów i jak na gminę o małej lesistości sporo zadrzewień i zakrzewień. Miejscowość konsekwentnie realizuje opracowaną przez siebie strategię rozwoju (w ramach Odnowy Wsi Dolnośląskiej), w związku z czym ma za sobą trzy projekty z pozyskaniem środków unijnych (Stowarzyszenie Nasz Tyniec Mały). W ciągu roku mieszkańcy i goście maja okazję uczestniczyć w wielu imprezach kulturalnych i integracyjnych, a główną z nich są Dni Tynieckie połączone z dożynkami i odpustem parafialnym, organizowane zawsze w drugą sobotę i niedzielę września. Obchody gromadzą rzesze przybyszów także z pobliskiego Wrocławia. Tyniec Mały ma własną gazetę i własny hejnał grany zawsze podczas wyjątkowych okazji, szczególnie w Dni Tynieckie. Napisał go Janusz Gargała, wieloletni radny i Sołtys wsi a także organista w tynieckim kościele.

Kościół w Tyńcu Małym Tyniec Mały to także parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP. Kościół z XV/XVI wieku jest w tej chwili restaurowany ze znacznym udziałem finansowym wiernych. W tynieckim kościele znajduje się najstarsza w Polsce figura Matki Boskiej Fatimskiej, ufundowana w 1936 roku przez Marię Józefę von Ruffer, właścicielkę przedwojennego folwarku. Każdego trzynastego dnia od maja do października mają miejsce nabożeństwa fatimskie z procesją wokół kościoła. Najstarszym zabytkiem w Tyńcu Małym jest Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, z końca XV wieku (napis na fasadzie kościoła ABATH 1493). Zakończenie jego budowy nastąpiło prawdopodobnie w 1516 roku (data na sakramentarium). Świątynia późnogotycka orientowana z czworoboczną „krzywą” wieżą i przebudowaną współcześnie kruchtą. Parafia w Tyńcu M. istniała wcześniej, wg ksiąg ziemskich Księstwa Wrocławskiego z 1351 roku. Przed kościołem, na wzgórku stoi XV wieczna kamienna kapliczka pokutna, postawiona przez skazanego w miejscu zbrodni.

Przedwojenne budynki w Tyńcu Małym Przy ul. Domasławskiej stoi budynek mieszkalny z 1830 roku, gruntownie odrestaurowany z końcem lat 90-ych XX wieku. Ochroną konserwatora zabytków objęte są także: - budynek plebani przy ul. Kościelnej, - budynek świetlicy wiejskiej przy ul. Świdnickiej, rozbudowywany po wojnie kilkakrotnie. Przed 1945 r. była tam gospoda, po wojnie kolejno mieszkania, siedziba Gromadzkiej Rady, Ośrodek Zdrowia, Biblioteka, Świetlica Wiejska i kiosk Ruchu. Obecnie budynek służy mieszkańcom Tyńca M. jako świetlica. Jest tu także biblioteka i fryzjer a część budynku zajmują mieszkania. - budynek dawnej szkoły i przedszkola, przy ul. Kościelnej, w którym przed wojną był dom właściciela tartaku z częścią biurowa a po wojnie była szkoła i następnie przedszkole .Obecnie budynek jest własnością wspólnoty mieszkaniowej. - budynek mieszkalny przy ul. Kasztanowej 1, z przełomu XIX i XX w., rozbudowany w końcu lat 90. XX w przed wojną dom ogrodnika Elsnera, tuż po wojnie siedziba NKWD, od 1950 r. dom ogrodnika. - budynek mieszkalny wielorodzinny w zespole podworskim przy ul. Parkowej 25 - zespół budynków gospodarczych dawnego folwarku przy ul. Parkowej W 1939 roku Tyniec Mały (Tinz) liczył 649 mieszkańców. Pierwszymi polskimi osadnikami po wojnie byli przybysze spod Tarnopola, najczęściej żołnierze frontowcy ze swoimi rodzinami. Pierwsze zameldowania Polaków miały miejsce już w lipcu 1945 roku. Następna duża grupa 40 rodzin przybyła do Tyńca M. spod Łańcuta (z Husowa i Cierpisza). Sprowadzona przez profesora lwowskiego Wincentego Stysia, dawniej mieszkańca Husowa grupa miała za zadanie rozparcelować poniemiecki folwark (ok. 600ha) według koncepcji spółdzielni parcelacyjno-osadniczej, opracowanej przez profesora. Przez długie lata po wojnie liczba mieszkańców Tyńca M. nie przekraczała 600 osób. W chwili obecnej około 600 osób to dawni osadnicy i ich potomkowie, pozostali mieszkańcy są nowymi przybyszami po 1990 roku. W czerwcu 2006 roku mieszkańcy obchodzili jubileusz 800 lecia istnienia wsi. Tyniec Mały to bardzo dobrze zorganizowana, aktywna i pracowita wieś o ogromnym ludzkim kapitale. Wyróżnia się estetyką i czystością oraz pięknym ukwieceniem od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Wszystko to dzięki bardzo pracowitym mieszkankom, w większości należącym do Stowarzyszenia Nasz Tyniec Mały.

Park tyniecki Bliskość Tyńca Małego do dużego miasta nie sprzyjało zachowaniu bogato rosnących w średniowieczu lasów. Drzewa wyrąbywano na budulec, a żyzne ziemie zamieniano w pola uprawne, na których uprawiano zboża i len na zaopatrzenie Wrocławia. Tyniec M. należy do niewielu miejscowości w gminie Kobierzyce, gdzie pozostało nieco zbiorowości leśnych i zadrzewień śródpolnych. Najcenniejszym zadrzewieniem jest kompleks dawnego parku podworskiego z nasadzeniami XVIII i XIX wieku. Wiele drzew i krzewów znajduje się na liście Konserwatora Przyrody jako gatunki objęte ochroną: - cis pospolity (Taxus laccata) ok. 200- letnie okazy nad stawem przy ul. Leśnej - żywotnik zachodni (Thuja occientalis) – niewiele sztuk zachowało się: 1 nad stawem, kilka obok krzyża w parku - sosna limba (Pinus cembra)- kilka sztuk na końcu alejki grabowo- jaśminowej- wejście od ul. Kasztanowej - wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) - klon zwyczajny (Acer platanoides) - jesion wyniosły (Fraksinus excelsior) - kalina koralowa(Viburnum poulus)

Graficzna historia kościoła parafialnego w Tyńcu Małym

Graficzna historia kościoła w Tyńcu Małym

Tablica szlaku św.Wojciecha na Dolnym Śląsku

Tablica szlaku św.Wojciecha na Dolnym Śląsku

Gdyby kamienie umiały mówić – grobowiec w Tyńcu Małym

Zapraszamy na odsłonę "Wędrownika".

"Gdyby kamienie umiały mówić – grobowiec w Tyńcu Małym."

Grobowiec rodziny Rufferów Jeden z niewielu zachowanych przedwojennych grobów na cmentarzu w Tyńcu Małym to grobowiec rodzinny Rufferów, do których tyniecki majątek należał do końca II wojny światowej. W krypcie przy południowej ścianie kościoła pochowani zostali Gabriela i Gustaw von Ruffer oraz ich młodsza córka Maria Emma von Fürstenberg.

Co wiemy o ludziach, których nazwiska widnieją na kamiennej płycie? Gabriela Helena Melania Julia Henckel von Donnersmarck poślubiła Gustawa Ruffera w 1892 roku w pałacu w Nakle, wesele odbyło się w domu rodzinnym panny młodej. Nowożeńców wiele różniło. Gabriela miała lat dwadzieścia sześć, była niezwykle atrakcyjną kobietą, jej mąż zaś stanął na ślubnym kobiercu jako dojrzały, doświadczony, czterdziestosiedmioletni mężczyzna. Ona pochodziła z rodziny katolickiej, on wychowany został w wyznaniu ewangelickim. Ona nosiła tytuł hrabiny, z kolei rodzina Gustawa zaledwie od ćwierć wieku mogła się pochwalić tytułem szlacheckim. Cóż, Gabriela bez wątpienia stanowiła dla Gustawa bardzo dobrą partię. Rodzina Henckel von Donnersmarck była na Śląsku bardzo znana, niewyobrażalnie wręcz zamożna (dziś byliby w Polsce miliarderami), w dodatku swymi korzeniami sięgała końca XIV wieku. Szlachectwo i herb Hencklowie otrzymali już w 1417 roku, na soborze w Konstancji, od króla węgierskiego Zygmunta Luksemburga. Daleki przodek Gabrieli – Jan II, humanista, który prowadził ożywioną korespondencję z Marcinem Lutrem, Erazmem z Rotterdamu i Filipem Melanchtonem – pierwszy z rodziny Hencklów przybył na Śląsk i jako kanonik został pochowany we wrocławskiej katedrze. Do największego znaczenia i majątku Hencklowie doszli w XIX wieku, w czasie rewolucji przemysłowej. Wtedy to stali się jedną z najbogatszych rodzin nie tylko na Śląsku, ale w całych Niemczech. Guido Henckel von Donnersmarck (z linii tarnogórsko-świerklanieckiej) miał duże wpływy polityczne – przyjaźnił się z Ottonem Bismarckiem, gościł wielokrotnie w swoich dobrach cesarza niemieckiego Wilhelma II, od którego otrzymał godność pruskiego księcia. Ojciec Gabrieli, Łazarz IV (z linii z Nakła), nie ustępował Guido (z którego dobrami w Świerklańcu sąsiadował) majątkiem. Był aktywnym politykiem i przedsiębiorcą, wraz z braćmi posiadał na Górnym Śląsku kilka hut i kopalni rud cynku i żelaza, wapienniki, fabrykę papieru, kopalnie węgla na terenie Austro-Węgier oraz olbrzymie dobra ziemskie (16 tysięcy hektarów ziemi uprawnej na Górnym Śląsku i 19 tysięcy hektarów lasów w Karyntii). Rodzina Gabrieli mieszkała w Ramułtowicach (niedaleko Kątów Wrocławskich) i w Nakle. Dobra nakielskie leżały tuż obok Świerklańca, gdzie książę Guido Henkcel von Donnersmarck wybudował pałac nazywany nie bez przesady „małym Wersalem”.

Pałac w Nakle Tymczasem pałac w Nakle choć był znacznie skromniejszy, to postawiony w stylu angielskiego gotyku, przypominał bajkowe zamczysko z dominująca nad całą okolicą wysoką wieżą. Rufferowie natomiast, czyli rodzina pana młodego, należała do bardzo młodej szlachty, bowiem tytuł szlachecki „wypracował” dopiero w 1866 roku Gustaw Heinrich von Ruffer, ojciec Gustawa, syn legnickiego fabrykanta sukna.


Ojciec Gustawa – przedsiębiorca, fabrykant i bankier, wrocławski radny – był postacią nietuzinkową, człowiekiem niezwykle ambitnym, przedsiębiorczym, niebojącym się nowych wyzwań. Na Śląsku w wielu dziedzinach okazał się pionierem. Został właścicielem pierwszej we Wrocławiu fabryki budowy maszyn, w której produkowano maszyny parowe, kotły i wyposażenia cukrowni, a w latach 60. XIX wieku wybudowano czterdzieści trzy lokomotywy. Należała do niego przędzalnia czesankowa, pierwsza na Śląsku walcownia cynku w Oławie oraz huty cynku i żelaza na Górnym Śląsku. We Wrocławiu założył bank (Ruffer & Co.). Brał czynny udział w rozwoju kolejnictwa, będąc inicjatorem budowy pierwszej na Śląsku linii kolejowej z Wrocławia na Górny Śląsk, oraz angażował się w rozwój Odry jako szlaku żeglugowego. Należał do komitetu założycielskiego wrocławskiego ogrodu zoologicznego. Ale wróćmy do naszych bohaterów.

Herb z pałacu w Nakle Gustaw Ruffer dla swej żony Gabrieli i przyszłych potomków zakupił dobra rycerskie w Kokoszycach (dziś dzielnica Wodzisławia Śląskiego) ze „ślicznym zameczkiem”. Od razu nieduży pałac rozbudował, a nad jego wejściem kazał umieścić dwa herby, żony (z lwem i trzema różami na tarczy) oraz swój (z lwem i kaduceuszem). Już rok po ślubie małżeństwo doczekało się pierwszej córki – Marii Josephy, w rok później Gabriela urodziła drugą dziewczynkę – Marię Emmę, niestety oczekiwanego syna Gustawowi nie dała. Być może żarliwa pobożność żony spowodowała, że Gustaw przeszedł na katolicyzm. Jako wotum za zmianę wyznania w niewielkiej odległości od pałacu wybudował „klasztorek”, czyli kaplicę połączoną z willą, w której Gabriela urządziła ochronkę dla dzieci robotników pracujących w majątku. Pod podłogą kaplicy znajdowała się krypta. W 1913 roku spoczął tam Gustaw.


Grobowiec rodziny Rufferów Dlaczego więc imię i nazwisko Gustawa Ruffera znajduje się na kamieniu nagrobnym w Tyńcu Małym? Po śmierci Gustawa cały jego majątek przypadł żonie. Młodsza córka wyszła za mąż za barona Franza Xaviera von Fürstenberga. Po powstaniach śląskich i podziale Górnego Śląska Kokoszyce (Gabriela zdążyła przebudować pałac, urządzając w nim kaplicę) znalazły się po polskiej stronie. Hrabinie trudno było się pogodzić z tym faktem. Pełna obaw i niepokoju o dalsze losy rodziny i majątku, zdecydowała się ukochane Kokoszyce sprzedać i przeprowadzić do Tyńca Małego, podwrocławskich dóbr, które mąż odziedziczył po wuju.

Przedwojenny Pałac w Tyńcu Małym Pałac w Tyńcu był dużo skromniejszy, park, choć rozległy, nie mógł się równać z kokoszyckim, w którym Gustaw oprócz roślin rodzimych nasadził wiele gatunków drzew i krzewów obcych i egzotycznych, na wiosnę kwitły tu pięknie rododendrony i tulipanowce. Hrabina postanowiła nie zostawiać męża na „obcej” teraz ziemi i wkrótce przeniosła na przykościelny cmentarz w Tyńcu ciało Gustawa, obok którego spoczęła w 1933 roku. Trzy lata później w rodzinnym grobowcu pochowano jej młodszą córkę – Marię Emmę, żonę barona Franza von Fürstenberga, matkę pięciorga dzieci, która zmarła w swym pałacu w Morzynie (Mersine). Majątek w Tyńcu przypadł starszej córce Marii Josephie, ostatniej dziedziczce majątku w Tyńcu i osobie, która dzięki swej determinacji, żarliwej pobożności i hojności wpisała się znacząco w historię tynieckiej parafii. Ale to już historia na kolejną opowieść.


Tekst i zdjęcia:  Marta Miniewicz - "Stowarzyszenie TUiTAM"
Źródło materiału:    Powiat wrocławski - strona oficjalna

"VIII Kobierzycki Bieg z Konstytucją"

Plakat informujący o VIII kobierzyckim #Biegu z Konstytucją#

Wielkanoc w Tyńcu Małym w 2024r

Życzenia świąteczne


Życzenie świąteczne na Wielkanoc 2024

Wydarzenia Wielkiego Tygodnia 2024


Wydarzenia w Wielkiego Tygodnia 2024
Koncert pasyjny Piotra Płecha w Tyńcu Małym, niedziela 17 marca 2024r

Plakat informujący o koncercie pasyjnym w Tyńcu Małym

To już było: 32 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy


32. Finał WOŚP zagrał 28 stycznia 2024 roku

Plakat o kobierzyckim finale 32 edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Kobierzycki finał startuje o godzinie 12:00 w Hali Sportowo-Widowiskowej w Kobierzycach.

Kobierzyckie granie dla dzieci i dorosłych z chorymi płucami po pandemii rozkręca Stowarzyszenie Razem dla Kobierzyc.


Działamy pod egidą i pod patronatem Sztabu w Wysokiej, który jest organizowany przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wysokiej. W programie liczne atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych; ognisko, grochówka, specjały Kół Gospodyń Wiejskich z zaprzyjaźnionych miejscowości. Dmuchańce i warsztaty plastyczne.
Licytacja - chcesz oddać ciekawy przedmiot? Przynieś go do sklepu "U Szweda" w Kobierzycach (ul. Spółdzielcza 1). Najcenniejsze przedmioty zaczniemy licytować w wydarzeniu już w połowie stycznia.
Pokazy taneczne, sportowe i nie tylko!

ZAGRAJĄ (kolejność losowa :)):
- Stan Surowy
- Krzysztof Bielecki
- Dzieci i młodzież z Kobierzyckiego Ośrodka Kultury
- Zespół Heaven

Chcesz wystąpić na Kobierzyckim Finale? Zapraszamy do kontaktu!

Działamy razem z super ekipą!
- Sztab WOŚP w Wysokiej
- Kobierzycki Ośrodek Kultury i Sportu w Kobierzycach
- Kobierzycki Ośrodek Kultury
- OSP Kobierzyce

Dołącz do nas!

Chcesz pomóc w organizacji i zostać wolontariuszem naszego finału!
Skontaktuj się z nami przez FB!

znak wypunktowania treści    https://fb.me/e/1AxUwCR5b


Już dziś możesz wesprzeć 32. Finał WOŚP - puszki naszego finału możesz znaleźć w następujących lokalizacjach:
- Grosik sklep w Żernikach Małych
- Elbro Skup Złomu w Żernikach Małych
- Pizzeria Arrivo w Kobierzycach
- HBS Hurtownia Budowlana Smoleń w Kobierzycach
- Sklep U Szweda w Kobierzycach
- Mini market GS w Kobierzycach
- Urząd Gminy Kobierzyce
- Kociołek w Kobierzycach


"Nasz Tyniec Mały" - grudzień 2023r

znak wypunktowania treści    Na budynku świetlicy zamontowano elektroniczną tablicę informacyjną. Obecnie testowany jest status wyświetlanego obrazu.

znak wypunktowania treści   Zamówione na ulicę Domasławską prędkościomierze mają być montowane na początku 2024 r.

znak wypunktowania treści   Rada Gminy Kobierzyce podjęła uchwałę sprawie nazwy ronda przy ul. Parkowej imieniem profesora Wincentego Stysia. Kolejna uchwała RG dotyczyła nazwania skweru przy ul. Parkowej imieniem doktora Andrzeja Prażucha.

znak wypunktowania treści   Przez Tyniec Mały poprowadzono sieć średniego napięcia, biegnącą do Wrocławia, który ma niedobory energii elektryczne w niektórych pobliskich lokalizacjach.

znak wypunktowania treści   Niecierpliwie czekamy na remont budynku tynieckiej świetlicy. Byłoby tu więcej ciekawych imprez gdyby obiekt był do tego przystosowany. ]akiś czas temu wykonano projekt przebudowy obiektu, ale niestety jest już nieaktualny i czeka nas nowe opracowanie przebudowy.


znak wypunktowania treści   W niedzielę, 17 grudnia, Nasze Panie zorganizowały przygotowany przez siebie kiermasz ze specjałami przed Bożym Narodzeniem. Serdecznie im za to zaangażowanie dziękujemy.

znak wypunktowania treści   Od czasu do czasu trwają przecinki duchych drzew. Niektóre z nich, jak na ul.Świdnickiej nieopodal Kasztanowej, wymagały wcześniejszego usunięcia. jedno zdrzew runęło, szczęśliwie na rów przy chodniku, nie wyrządzając szkód. Wycięto także suche drzewo przy ul. Polnej, na tyle bezpiecznie, że zrobiono to przed jego runięciem.

znak wypunktowania treści    Od pewnego czasu, jedna z firm deweloperskich, pracuje nad rekonstrukcją tynieckiego Majątku, czyli miejsca gdzie przed wojną funkcjonował folwark będący własnością Josephy von Ruffer. Po uzgodnieniach z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, stawiającym określone warunki, by zrealizować zadanie, konieczna jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jednak największym problemem mogą być stawiane warunki współwłaścicieli 2,5 ha zabudowanej nieruchomości.
Obchody święta Trzech Króli w Kobierzycach

Plakat informujący o obchodach święta Trzech Króli w Kobierzycach

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku

Apel o nieużywanie, ograniczenie użycia fajerwerków

Apel o nieużywanie fajerwerków

Rozbudowa szkoły podstawowej w Tyńcu Małym

Podpisanie umowy o rozbudowie szkoły w Tyńcu Małym

Nawet 1000 dzieci będzie mogło korzystać z zespołu szkolno-przedszkolnego w Tyńcu Małym. Władze gminy Kobierzyce podpisały właśnie umowę z wykonawcą, który ma dwa lata na rozbudowę placówki.

Koszt inwestycji to blisko 60 milionów złotych. Ponad 10 milionów pochodzi z rządowej dotacji w ramach programu Polski Ład. To bardzo duże pieniądze, ale wiem, że dobrze zainwestowane w młodzież i edukację - podkreśla Ryszard Pacholik, wójt gminy Kobierzyce.

Projekt zakłada dobudowanie do istniejącego budynku szkolnego hali sportowej oraz budowę nowego obiektu, w którym znajdzie się 28 sal dydaktycznych, 6 oddziałów przedszkolnych oraz dodatkowa kuchnia i jadalnia. To znacznie zwiększy komfort nauki i pracy w szkole. Dzieci będą mogły uczyć się na jednej zmianie, a zmniejszenie obłożenia sal dydaktycznych umożliwi rozbudowę wachlarza zajęć dodatkowych – mówi Maria Wilk, sekretarz gminy Kobierzyce.

Gmina Kobierzyce wciąż bardzo dynamicznie się rozwija, w ciągu kilku lat gwałtownie wzrosła liczba mieszkańców, których obecnie jest ponad 21 tysięcy. Robimy wszystko, by jak najlepiej odpowiadać na wynikające z tego potrzeby, tworząc jednocześnie jedną z najnowocześniejszych w regionie baz edukacyjnych, podkreśla Piotr Kopeć, zastępca wójta gminy Kobierzyce. W ciągu ostatnich lat na remonty i rozbudowę szkół i przedszkoli w Gminie Kobierzyce przeznaczono blisko 92 miliony złotych.

autorka notatki: Gracjana Rutkowska

Informacja o dniu publikacji notatki

To już było. Obchody "Święta Niepodległości" w Kobierzycach - 11 listopada 2023r

Plakat spektaklu teatralnego wystawionego w Kobierzycach w dniu 11 listopada 2023r

Święto Niepodległości w Kobierzycach!

11 listopada to dla nas Polaków dzień szczególny, pełen dumy i patriotyzmu. Uczcijmy ten dzień razem! O godzinie 11:30 rozpocznie się uroczysta msza święta, która odbędzie się w kościele parafialnym w Kobierzycach, przy ul. Kwiatowej. Po mszy nastąpi uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem zesłańców Sybiru.

Natomiast o 17:00 zapraszamy do Hali Sportowo-Widowiskowej im. Adama Wójcika (ul. Dębowa 20), gdzie zaserwujemy Wam niezwykły spektakl! Wstęp bezpłatny – spektakl dedykowany dorosłym widzom. W roli głównej: Hanna Śleszyńska.

Judy Garland to jedna z najlepszych aktorek filmowych w historii kina amerykańskiego, obdarzona wspaniałym głosem, znana między innymi z filmu Victora Fleminga Czarnoksiężnik z krainy Oz. Spektakl, niczym sprytny paparazzi, pokazuje gwiazdę od najbardziej intymnej strony. Widzowie, jakby przez dziurkę od klucza, mogą podglądać sławną aktorkę w momentach jej życiowych wzlotów i upadków, zaglądać w jej duszę i odkrywać osobiste tajemnice. W 2006 r. sztuka podbiła Broadway. Główną rolę grała żona autora, amerykańska aktorka Adrienne Barbeau. Tu w rolę zachodniej gwiazdy wciela się ulubiona aktorka polskich widzów – Hanna Śleszyńska.

Artystka w mistrzowski sposób wciela się w postać Judy, która, jak każdy celebryta, wiedzie podwójne życie – osobiste i to, które trafia na scenę, łamy pism, ekrany telewizorów i kin. Opowieść porywa widzów, którzy wraz z gwiazdą przeżywają jej wielkie miłości, namiętności, porażki i tragedie oraz walczą o jej szczęście i własną kobiecość. Szokująca, zabawna i wzruszająca historia gwiazdy, którą podziwiały miliony. Prawda o życiu, której nie przeczytamy w gazecie, Internecie, nie obejrzymy w telewizji –top secret. A, jak wiadomo, im ściślej strzeżona tajemnica, tym bardziej fascynująca opowieść.

OBSADA:
Hanna Śleszyńska
Hubert Podgórski / Piotr Tołoczko
Tekst i reżyseria: Sławomir Chwastowski
Scenografia: Witold Stefaniak
Kostiumy: David Zaleski, Varvara Frol
Czas trwania spektaklu: 100 minut

"Kobierzycki Ośrodek Kultury"

Wyniki wyborów w obwodzie Tyniec Mały i Biskupice Podgórne

WYNIKI WYBORÓW DO SEJMU I SENATU, REFERENDUM - 15 października 2023 r.

WYNIKI OGÓLNE DO SEJMU:
1. Koalicja Obywatelska PO: 42,83%
2. Prawo i Sprawiedliwość Zjednoczona Prawica: 19,79%
3. Trzecia Droga PSL, Hołownia: 17,00%
4. Nowa Lewica: 8,12%
5. Konfederacja: 6,79%
6. Bezpartyjni Samorządowcy: 2,30%
7. Polska Jest Jedna: 1,9%

FREKWENCJA – WYBORY do PARLAMENTU 86,79%
Liczba osób uprawnionych do głosowania: 1560
Liczba osób głosujących: 1 354

WYBORY DO SEJMU
Lista nr 1 "Bezpartyjni Samorządowcy"
Liczba oddanych, ważnych głosów na listę nr 1: 32 głosy, to jest 2,3%
1. Maj Krzysztof: 11
2. Pacholik Grzegorz: 10

Lista nr 2 "Trzecia Droga"
Liczba oddanych, ważnych głosów na listę nr 2: 231 głosów, to jest 17,0%
1. Zimoch Tomasz: 86
2. Protasiewicz Jacek: 43
3. Bodnar Izabela: 64

Lista nr 3 "Nowa Lewica"
Liczba oddanych, ważnych głosów na listę nr: 110 głosów, to jest 8,12%
1. Śmiszek Krzysztof: 37
2. Stożek Marta: 28
3. Lubiniecka – Różyło Katarzyna: 9

Lista nr 4 "Prawo i Sprawiedliwość"
Liczba oddanych, ważnych głosów na listę nr 4: 268 głosów, to jest 19,79%
1. Stachowiak – Różecka Mirosława: 169
2. Hreniak Paweł: 15
3. Soin Agnieszka: 12
4. Świat Jacek: 19
Lista nr 5 "Konfederacja"
Liczba oddanych, ważnych głosów na listę nr 5: 92 głosy, to jest 6,79%
1. Tutuj Krzysztof: 39
2. Przystawa Paweł: 12
3. Czech Marta: 9

Lista nr 6 "Koalicja Obywatelska"
Liczba oddanych, ważnych głosów na listę nr 6: 580 głosów, to jest 42,83%
1. Zdrojewski Bogdan: 84
2. Chybicka Alicja: 161
3. Sebzda – Sztul Katarzyna: 63
4. Jaros Michał: 50
5. Tracz Małgorzata: 31
6. Sobolak Anna: 18
7. Augustynowska Joanna: 13

Lista nr 7 "Polska Jest Jedna"
Liczba oddanych, ważnych głosów na listę nr 7: 26 głosów, to jest 1,9%
1. Sołtysiak Renata: 8
2. Galińska Ilona: 4
3. Choroszko Monika: 3

SENAT
Liczba kart do głosowania: 1 619
Liczba uprawnionych do głosowania: 1 560
Liczba kart wydanych do głosowania: 1 354
Głosy nieważne: 29

Liczba uzyskanych głosów:
1. Kazimierz Michał Ujazdowski: 845 głosów, 63,77%
2. Obremski Jarosław: 291 głosów, 21,96%
3. Rado Michał: 188 głosów, 14,19%

REFERENDUM
Liczba kart do głosowania 1 305
Uprawnionych do głosowania 1 354
Wydano kart do głosowania 507
Nie wykorzystano kart do głosowania 797
FREKWENCJA w Referendum 37,44%

KONCERT MOJEJ I TWOJEJ NADZIEI - Kobierzyce, 21 października 2023r


Ilustracja o punkcie odbioru odpadów w Pełczycach


Zapraszamy na niezwykłe wydarzenie muzyczne w ramach II Festiwalu Muzycznego Powiatu Wrocławskiego!

KONCERT MOJEJ I TWOJEJ NADZIEI 🎼

Data: 21 października 2023 Godzina: 19:00
Miejsce: Kobierzycki Ośrodek Kultury, ul. Ludowa 7, KOBIERZYCE

Dołącz do naszej niezwykłej podróży przez świat muzyki, poczynając od baroku, a kończąc na współczesności! Usłyszysz dźwięki operowe, musicalowe, oratoryjno-kantatowe oraz największe przeboje piosenki popularnej.

Wystąpią dla nas:
Liza Wesołowska - sopran
Tomasz Maleszewski - tenor
Sybilla Michałek - wokal
Damian Domalewski - wokal
Ivan Zhukov - fortepian, organy

USŁYSZYCIE PRZEBOJE TAKICH ARTYSTÓW JAK.:
-Mieczysław Fogg
-Grażyna Łobaszewska
-Zbigniew Wodecki
-Anna German
-Seweryn Krajewski
-Edyta Bartoszewicz
... i wielu innych!

Zapraszamy do Kobierzyckiego Ośrodka Kultury! Wstęp bezpłatny, więc nie przegap tej wyjątkowej okazji. Poczuj magię muzyki, odkryj nowe brzmienia i ciesz się niezwykłym talentem wykonawców. Dołącz do nas 21 października 2023 i podziel się tym wyjątkowym wieczorem z przyjaciółmi i rodziną. To wydarzenie z pewnością pozostawi ślad w Twoim sercu.

Pozdrawiam
Ewelina Grabowska
kierownik działu Marketingu i Impresariatu
KOBIERZYCKI OŚRODEK KULTURY
UL. LUDOWA 7, 55-040 KOBIERZYCE

To już było: VI ZEBRANIE WIEJSKIE

Na podstawie §61 Statutu Sołectwa Tyniec Mały,
zwołuję VI Zebranie Wiejskie,
18 października 2023 r. , środa, godz. 19.00,
w świetlicy wiejskiej Tyńca Małego.

Porządek obrad:
1. Otwarcie VI Zebrania Wiejskiego,
2. Przyjęcie porządku obrad VI ZW
3. Wybór sekretarza VI ZW
4. Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Sołtysa za 2023 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Sołectwa Tyniec Mały na 2024 r.
6. Zapytania i wnioski mieszkańców
7. Sprawy różne
8. Zamknięcie VI Zebrania Wiejskiego

Janusz Gargała,
Sołtys wsi Tyniec Mały
SOŁECTWO Tyniec Mały
Gmina Kobierzyce

"Nasz Tyniec Mały" - sierpień 2023r

znak wypunktowania treści    Kończymy realizację budżetu sołeckiego na 2023 rok. Najwyższe wydatki związane są z organizowaniem kolejnych Dni Tynieckich, czyli dożynek. Trudno nam w dalszym ciągu zrealizować wykonanie dwóch prędkościomierzy do zamontowania na ul. Domaslawskiej.

znak wypunktowania treści   W przyszłym roku planujemy wydatki na kwotę 148 588,07 zł. Przyjęcie budżetu przez uchwałę Zebrania Wiejskiego musi być dokonane do 31 pażdziernika 2023 r.

znak wypunktowania treści   Przed nami 15 pażdziernika - wybory do parlamentu, a w kwietniu 2024 r. wybory do samorządów: Rady Gminy Kobierzyce, Rady Powiatu Wrocławskiego i do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. W połowie przyszłego roku, wybory sołtysów na okres 2024 - 2029.

znak wypunktowania treści   Trwają prace nad koncepcją zagospodarowania terenu dawnego folwarku w Tyńcu Małym. Konserwator Zabytków przedstawił warunki zabudowy terenu, wobec tego pilne jest dokonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania tego miejsca, co potrwa co najmniej dwa lata. Przez ten czas trzeba uporządkować współwłasności mieszkanców przy ul. Parkowej.

znak wypunktowania treści    Noc Świętojańska na Zielonym Dołku w ostatnią sobotę czerwca, przyciągnęła gromadę dzieci. Dobra pogoda, świetne miejsce i wyjątkowy klimat pozwoliły na swobodne zabawy dzieci. Wieczorem zaczęła się zabawa dla dorosłych i trwała do późnej nocy. Mamy nadzieję, że podobne imprezy będą równie udane.
Wyjazd tynieckiej delegacji do Markowej - 10 września 2023r

Podłańcucka wieś Markowa, na Podkarpaciu, jest niewielką gminą, do której należą zaledwie trzy miejscowości: Markowa, jako siedziba władz gminy, oraz Tarnawka i Husów, z którego pochodzą tynieccy osadnicy, przybyli tu w 1947 r., za namową lwowskiego profesora, Wincentego Stysia.

O Markowej w ostatnim czasie zrobiło się głośno. Podczas ostatniej wojny Niemcy, na całym zajętym terenie wyłapywali Żydów dokonując ich zagłady. Za ukrywanie Żydów przez Polaków grozila śmierć. W Markowej, po- dobnie jak w innych miejscowościach, niektórzy z mieszkańców odważyli się ukrywać swoich sąsiadów we własnych zabudowaniach. W tej podłańcuckiej wsi, wśród wielu mieszkańców, żyła rodzina Ulmów. Od jesieni 1942. r. rodzina Ulmów, na poddaszu przechowywała Żydów, ośmioosobową rodzinę Saula Goldmana. Rodzina żydowska pomagała Ulmom w różnych pracach wokół ich domu.


Zdjęcie rodziny Ulmów


Nic nie zapowiadało wielkiej tragedii jaka dotknęła obie rodziny. jeden z granatowych policjantów, który przez jakiś czas przechowywał wlaśnie tych Źydóvv, dla zdobycia od nich majątku, wydał ich niemieckim żandarmom, którzy wraz z grnatową policją, 24 marca 1944 r. pojawili się z domu Ulmów. W ciągu kilkunastu minut wszyscy członkowie rodziny Ulmów, józef, jego żona Wiktoria, w zaawansowanej ciąży, wraz z sześciorgiem dzieci oraz wszyscy ukrywający się Żydzi, zginęli od strzałów karabinowych.

13 września 1995 r. Instytut Yad Vashem w Jerozolimie uhonorował pośmiertnie józefa i Wiktorię Ulmów tytułem ,,Sprawiedliwych wśród Narodów Świata". W 2016 r. w Markowej otwarto muzeum ich imienia, które poświęconejest wszystkim Polakom ratującym życie Żydów w czasie hitlerowskiej Zagłady.

Od 2018 r. w rocznicę tragicznych wydarzeń w Markowej - 24 marca - decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów w czasie okupacji niemieckiej. Nasza tyniecka delegacja uczestniczyć będzie w procesie beatyfikacji rodziny Ulmów, l0 września 2023r. w Markowej.

To już było: "Dożynki w Tyńcu Małym" - 02/03 września 2023r
Plakat dożynek tynieckich w 2023r

Plakat Jesiki - gwiazdy dożynek tynieckich w 2023r

Starościna i Starosta Dożynek Tynieckich AD2023


Zofia Majdaniuk - starościna dożynek w Tyńcu Małym znak wypunktowania treści    Zofia Majdaniuk

Mieszkanka Tyńcu Małego.

Pochodzi z rodziny rolniczej. Od wielu lat wraz z rodziną mieszka w Tyńcu Małym, która jest wyjątkowa pod względem życzliwości i sympatii wśród sąsiadów. Razem celebrują święta i uroczystości, co ich jeszcze bardziej jednoczy.
Jest osobą aktywną zawodowo ale też w wolnym czasie zajmuje się uroczymi wnuczkami. Bardzo lubi aktywny wypoczynek, wędrówki po górach i nie tylko. Ceni sobie również spokojny wieczór z dobrą książką.
Była już starościną dożynek, w roku 2020 u boku Krzysztofa Kmiecika.


Andrzej Krzesłowski - starosta dożynek w Tyńcu Małym znak wypunktowania treści    Andrzej Krzesłowski

Sołtys wsi Żerniki Małe.

Urodził się W Żernikach Małych, i tu się wychowywał, gdzie jego rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. Po ukończeniu Technikum Rolniczegow Krzyżowicach przejął gospodarstwo rodziców i wspólnie z żoną Barbarą podjęli się trudu pracy na roli kontynuując rodzinną tradycję. Najważniejsza dla nich jest rodzina - mają cztery córki, które wspierają ich w codziennej pracy. Całym sercem jest związany z mieszkańcami Żernik Małych, którzy doceniają jego gospodarność, zaangażowanie w pracy, wytrwałość i stanowczość, a także zwyczajną ludzką życzliwość. 25 lat pełni funkcję sołtysa a od 8, radnego Gminy Kobierzyce. Wspólnie Z mieszkańcami wyremontowali kapliczkę w Żernikach, ufundowali krzyż W Racławicach, dbają o czystość i piękno wsi, goszczą pielgrzymów, wyplatają tradycyjne dożynkowe wieńce i wspólnie z mieszkańcami świętują. Jako sołtys i radny zawsze na równi pracuje z mieszkańcami - tak wlaśnie wypełnia mandat osoby społecznego zaufania.
Galeria zdjęć z dożynek tynieckich - 3 września 2023r.
Dożynki Gminne w Kobierzycach - sobota i niedziela, 26 i 27 sierpnia 2023r

Plakat informacyjny o Dożykach w Kobierzycach

Koncert Piotra Alexewicza - sobota, 19 sierpnia 2023r

Tego jeszcze w Tyńcu Małym nie było!

Jeden z najbardziej utalentowanych pianistów swojej generacji w Polsce, PiotrAlexewicz, zaledwie 23 letni, młody artysta, koncertował w sali widowiskowej tynieckiej świetlicy, w sobotę, 19 sierpnia br.

Jest studentem Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w klasie prof. Pawla Zawadzkiego. Od roku studiuje u prof. Konstantina Scherbakowa w Zurychu. Jest laureatem I nagrody i dwukrotnym zwycięzcą 48. i 50. Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Zdobywca wielu nagród w konkursach w kraju i zagranicą.

Jego koncert w Tyńcu Małym zachwycił publiczność. Zagrał wiele znanych utworów Fryderyka Chopina. Po wykonaniu koncertowego repertuaru, zachwyceni słuchacze oklaskiwali artystę na stojąco, który zagrał przepięknie na bis.

Mamy nadzieję, że po pierwszym koncercie fortepianowej muzyki klasycznej, w niedalekiej przyszłości odbędą się następne, podobne koncerty tego typu.


Plakat koncertu Piotra Alexewicza

Wydarzyło się w maju i lipcu 2023r

"Wesele krzemienickie"


Plakat inscenizacji Wesela Krzemienickiego

"Koncert majowy"


Plakat Koncertu Majowego z okazji Dnia Matki

Wydarzyło się w przeszłości........

31 grudnia 2022r


Plakat z zaproszeniem na Bal Sylwestrowy 2022r
Sylwestrowy bal noworoczny 2022/23


Przeminął 2022 rok, którego ostatnim dniem jest tradycyjny "Sylwester". Jak to bywało w historii Tyńca Małego, mieszkańcy i goście spędzający końcowe dni mijającego roku, umawiali się na sylwestrowe zabawy.

Tradycji sylwestrowych, gorących zabaw stało się zadość i jak widać na załączonym zaproszeniu, wieczór sylwestrowy AD 2022 przebiegał z ciekawym programem, dobrym jadłospisem, nastrojową, okolicznościową muzyką.

To już było ....

18 grudnia 2022r


Artykuły kiermaszu świątecznego

Kiermasz przedświąteczny


Kiermasz przed Bożym Narodzeniem, w niedzielę, 18 grudnia 2022r.

Początek kiermaszu od godziny 9.00 w świetlicy w Tyńcu Małym.

Podczas kiermaszu można było nabyć:

- stroiki i ozdoby świąteczne
- pyszne ciasta domowe
- uszka do barszczu z suszonych grzybów
- pierogi z kapustą i grzybami
- pierogi „ruskie”
- krokiety

Wydarzyło się w przeszłości........

06 listopada 2022r

 Zdjęcie zaproszenia na spotkanie autorskie z Januszem Gargałą

03 listopada 2022r


V ZEBRANIE WIEJSKIE


Na podstawie §61 Statutu Sołectwa Tyniec Mały, zwołuję V Zebranie Wiejskie na dzień 03 listopada 2022 r. (czwartek), godz. 19.00, w świetlicy wiejskiej.

Porządek obrad :

1.Otwarcie V Zebrania Wiejskiego.
2.Przyjęcie porządku obrad V Zebrania Wiejskiego.
3.Wybór sekretarza V Zebrania Wiejskiego.
4.Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Sołtysa za 2022r .
5.Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Sołectwa Tyniec Mały na 2023 r.
6.Podjęcie uchwał V Zebrania Wiejskiego.
7.Zapytania i Wnioski mieszkańców.
8.Sprawy różne.
9.Zamknięcie V Zebrania Wiejskiego.

Wydarzyło się w przeszłości........

Dożynki, XI Dni Tynieckie, "Pieczony ziemniak"

Zdjęcie zastrzyku szczepionkowego
Wrześniowe weekendy, czyli w sobota i niedziela, 10-tego i 11-tego września 2022r, oraz w sobotę 24 września ( "Pieczony ziemniak"), to dni w których odbyły się ważne dla tynieckiej społeczności XI-te Dni Tynieckie wraz z corocznie organizowanymi dożynkami. O przygotowaniach i programie pisaliśmy w poprzednich odsłonach tynieckiej strony internetowej.

W skrócie o wrześniowych dożynkach w Tyńcu Małym ( 10 i 11 września 2022r)


XI Dni Tynieckie, połączone z dożynkami, przebiegały w deszczowej aurze. Już na początku imprezy uczestników przywitała burza. Dopiero po ok. godzinie 16:00 deszcz ustąpił i ludzi zaczęło przybywać. Mimo niekorzystnej pogody liczba uczestników była imponująca.

Zdjęcia z dożynek tynieckich z września 2022r

Zacznijmy od początku. W sobotę 10 września, od 7 rano wędkarze rozpoczęli zawody, które wygrał Grzegorz Kałczuga, następni byli: Piotr Wielichowski, Stanisław Dubaj i Zenon Gargała.

O 16:oo rozpoczął się mecz piłki nożnej Góra / Dół. Młodzi zawodnicy skupiali się na strzelaniu bramek, co widać po wyniku: 31 :12 dla drużyny z Góry, która zdobyła puchar sołtysa. Góra w składzie: Aleksander Kussy, Kasper Leśniewski (4 bramki), Filip Mazur (7), Mateusz Patryło (9), rekordzista Wojciech Styś (11). Dół w składzie: Julian Narożny (3 bramki), Jakub Półtoraczyk, Szymon Słota (1), Filip Szydelko (1), FilipTyniuk (1), Dawid Wilkosz (7).


W niedzielę, obchody rozpoczęto msza św. odpustową z procesją wokół kościoła. O godz. 15:15, na terenie Lokalnego Centrum Integracji, powitano zaproszonych gości: Romana Potockiego - Starostę Powiatu Wrocławskiego, Andrzeja Szawana - Wicestarostę, Ryszarda Pacholika - Wójta Gminy Kobierzyce, radnych, sołtysów i pozostałych uczestników. Po przemówieniach rozpoczęło się Misterium Chleba, a następnie występy zespołów: Jarzębinki z Kobierzyc, chór Diament, Sami Swoi z Siedlakowic, zespół muzyki greckiej Afrodyta. W zawodach mężczyzn w rzucie dyszlem zwyciężył tym razem Piotr Wielichowski. Krowę doiły panie: Gosia Nazimek- pierwsze miejsce, i Jasia Styś - drugie miejsce.

Po konkurencjach przeszedł czas na występ zespołu "The Postman" - gwiazdy wieczoru. Zespół naśladujący "Beatels"-ów wypadł znakomicie, porywając ludzi do tańca. Po jego wyjątkowo długim występie przyszedł czas na zabawę taneczną do północy.

Plakat z zaproszeniem na Bal Sylwestrowy 2022r Tegoroczne dożynki prowadziła lubiana dziennikarka, mieszkająca w Tyńcu Małym, Małgorzata Majeran-Kokott.

Husowianie w Tyńcu Małym

Orkiestra z Husowa

W tym roku mija 75. rocznica przybycia do Tyńca Małego osadników z Husowa (gmina Markowa w pow. łańcuckim). Pod Wrocław przywiódł Husowian i Cierpiszan prof. Wincenty Styś, który zachęcił swoich krajan do przyjazdu na ziemie zachodnie, by zagospodarować 550 ha tynieckich gruntów po folwarku Rufferów. Przybysze zawiązali Spółdzielnię Percelacyjno-Osadniczą według statutu opracowanego przez profesora Stysia. Mieli pracować razem do chwili usamodzielnienia się, by po pięciu latach założyćwłasnd, 10. hektarowe gospodarstwa. Niestety pracowali tylko trzy lata, gdy Stalin zmusił wszystkich rolników do systemu kołchozowego i było po spółdzielni. Nastała bieda i kradzieże. Dopiero w 1956 r., po dojściu Gomułki do władzy rozwiązano kołchoz i wszyscy rolnicy wrócili na swoje, otrzymując niestety tylko po 4,80 ha gruntów.

W rocznicę przybycia osadników spod Łańcuta, do Tyńca MMałego przybyli goście z Husowa. W przeważającej większości byli to członkowie Orkiestry Dętej OSP I-Iusów, którzy po zwiedzaniu Wrocławia i Książa, w niedzielę 28 sierpnia zagrali na mszy św. 0 godz. 10:00, a po niej na placu przed kościołem. Następnie udali się do Kobierzycby prowadzić orszak dożynkowy z kościoła na stadion. Goście zakwaterowani byli w ZSP w Krzyżowicach a posiłki Władzi Domalacznej spożywano w tynieckiej świetlicy. Sołtys opowiadał historię Tyńca Małego a goście zainteresowali się jego książką i chętnie się w nią zaopatrywali. W składzie orkiestry byli Mirosław Mac, Wójt Gminy Markowa i Marcin Bembenik Sołtys Husowa. Obaj odwiedzali Tyniec Mały w ubiegłym roku podczas obchodów 800-lecia lokacji Tyńca Małego.

Orkiestra już zapowiedziała przyjazd w 2023r.

Wydarzyło się w przeszłości........

Plakat dożynek w Tyńcu Małym - 10 i 11 września 2022r

Sobota, 10 września 2022r


7:00 - Zawody wędkarskie z nagrodami - staw przy ul.Leśnej
16:00 - Mecz piłki nożnej o Puchar Sołtysa "GÓRA NA DÓŁ" - Orlik przy ul. SzkolnejNiedziela, 11 września 2022r


12:30 - Msza św. dziękczynna w kościele parafialnym w Tyńcu Małym z procesją wokół kościoła
14:00 - Przejście korowodu dożynkowego na miejsce głównych obchodów - Lokalne Centrum Integracji przy ul.Sportowej
15:15 - Oficjalne otwarcie XI Dni Tynieckich, powitanie gości oraz uczestników
15:30 - Występ zespołu JARZĘBINA
16:00 - Misterium Chleba
16:15 - Występ chóru DIAMENT
16:40 - Występ zespołu SAMI SWOI
17:15 - Występ Cristos Daras z zespołem ZORBA
17:45 - Ogłoszenie wyników konkursu
18:00 - Koncert Gwiazdy Wieczoru - The POSTMAN
20:00 - 24:00 - Zabawa taneczna

Zaproszenie na dożynk w Tyńcu Małym - 10 i 11 września 2022r